КРВОДАРИТЕЛСКА АКЦИЈА

Почитувани професори и студенти,

 

Факултетот за туризам и угостителство - Охрид во координација со Црвен крст - Охрид во Среда (12.12.2018), 10:00 - 14:00 часот, организираат крводарителска акција. 

Акцијата ќе се одржи во просториите на ФТУ - Охрид, во Предавална бр.(1).

ДА ИЗДВОИМЕ 5 МИН ЗА ДАРУВАЊЕ КРВ И ДА СПАСИМЕ НЕЧИЈ ЧОВЕЧКИ ЖИВОТ!