Соопштение за предавања по предметот Енологија

Се известуваат студентите кои го имаат избрано предметот “ЕНОЛОГИЈА” кај проф. Д-р Ангела Василеска дека на ден 12.12.2018 година (среда) во 1330 часот ќе се одржат предавања.

Се молат сите студенти ЗАДОЛЖИТЕЛНО да присуствуваат.

 

ПРЕДМЕТЕН НАСТАВНИК

ПРОФ. Д-Р АНГЕЛА ВАСИЛЕСКА