Известување проф. Д-р Ангела Василеска - ПОЗНАВАЊЕ НА СТОКАТА СО НАУКА ЗА ИСХРАНА

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ КОИ ГО СЛУШААТ ПРЕДМЕТОТ ПОЗНАВАЊЕ НА СТОКАТА СО НАУКА ЗА ИСХРАНА ДЕКА ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА ДЕН 27.12.2018 ГОДИНА (ЧЕТВРТОК) ВО 09 00 ЧАСОТ!

ОНИЕ СТУДЕНТИ КОИ НЕ ГО ПОЛОЖИЛЕ ПРВ КОЛОКВИУМ ИМААТ МОЖНОСТ ДОПОЛНИТЕЛНО ДА ГО ПОЛАГААТ ВО ИСТИОТ ТЕРМИН!

ПРЕДМЕТЕН НАСТАВНИК
ПРОФ. Д-Р АНГЕЛА ВАСИЛЕСКА