Соопштение за пракса Туризам IV година

Студентите од IV година на насоката ТУРИЗАМ кои треба да ја обават праксата во зимскиот перод, да се јават кај демонстраторите м-р Климент Наумов и м-р Климент Арнаудов за да бидат евидентирани и распределени во туристичка агенција.

 

проф. д-р Симона Мартиноска,

раководител на насоката