Резултати од вториот колоквиум по Одржлив развој на туризмот одржан на 25.12.2018 година