СООПШТЕНИЕ - втор колоквиум кај проф. Д-р Ивица Смилковски

Се известуваат студентите кои полагаат втор колоквиум кај проф. Д-р Ивица Смилковски по предметите Неживотно осигурување и Даночно работење ќе се одржат на ден 14.01.2019 година во 11 часот.