СООПШТЕНИЕ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА ОЦЕНКИ ВО ИНДЕКСИ ПО ПРЕДМЕТИТЕ КАЈ ПРОФЕСОР САШО КОРУНОВСКИ: КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ХРАНА И КУЛТУРА - ЈАНУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2019 - ОХРИД

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ КОИ ГИ ПОЛОЖИЈА ИСПИТИТЕ КАЈ ПРОФ. САШО КОРУНОВСКИ ПО ПРЕДМЕТИТЕ: КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ХРАНА И КУЛТУРА ВО ЈАНУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА НА УЧЕБНАТА 2018/19 ГОДИНА ДЕКА ТРЕБА ДА ГИ ПРЕДАДАТ ИНДЕКСИТЕ КАЈ АСИСТЕНТОТ М-Р МИХАЕЛ РИСТЕСКИ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА ОЦЕНКИТЕ. ИНДЕКСИТЕ   ТРЕБА ДА СЕ ПРЕДАДАТ НАЈДОЦНА ДО 13.02.2019 – СРЕДА.