Известување - Методологија на истражување на квалитетот во туризмот

Испитот по предметот Методологија на истражување на квалитетот во туризмот на трет циклус на студии на насока Туризам закажан на ден 14.02.2019 год., се презакажува за ден 20.02.2019 год. во 10 часот.

 

 

Проф. Д-р Симона Мартиноска

Проф. Д-р Габриела Ракичевиќ