СООПШТЕНИЕ ЗА ОЦЕНКИ КАЈ Проф. Д-р Катерина Ангелевска Најдеска

СТУДЕНТИТЕ КОИ ИМААТ ПОЛОЖЕНО:

 

  • АГЕНЦИСКО РАБОТЕЊЕ
  • МАРКЕТИНГ
  • СТРАТЕГИИ НА ИНТЕГРИРАНО ПАЗАРНО КОМУНИЦИРАЊЕ

 

КАЈ Проф. Д-р Катерина Ангелевска Најдеска

ОЦЕНКИ ЌЕ МОЖЕ ДА ЗЕМАТ ВО СРЕДА 13.02.2019 ВО 12:00 ЧАСОТ.