Резултати од писменото полагање на испитот и вториот колоквиум по Меѓународен патнички промет одржано на 11.02.2019