Сликање за апсолвенти

Се известуваат сите апсолвенти дека сликањето за апсолвентското табло  ќе се изврши во просториите на факултетот во салата за состаноци во  деканатот.

Секој студент ќе добие:

-6 фотографии колор.Црно бели или комбиновано (6x9)

-4 фотографии 3,5x4,5

-Една голема фотографија од самиот апсолвент-портрет 13x18

-Голема фотографија од таблото за секој апсолвент

-Големо изложбено табло и урамување на наш трошок

-Доставуваме фотографија за оценување на квалитетот

 

Цената изнесува 800 денари плаќањето се врши на ден на сликањето.

- ДВД од апсолвентската вечер се доплаќа 50 денари.

 

Распоред по смерови

Понеделник 11.03.2019 ГИД , ХРМ и МУС  11-15ч.

Вторник 12.03.2019 ОСИГУРУВАЊЕ   11-15ч.

Среда 13.03.2019 Царина  и Туризам 11-15ч.