РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТИТЕ И ПОПРАВНИОТ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТИТЕ КРИМИНАЛИТЕТ И ДЕТЕКЦИЈА И ЦАРИНСКО КАЗНЕНО ПРАВО ОДРЖАНИ НА 14.02.2019 ГОД.