Известување за фотографирање за апсолвенти и професори

Се известуваат сите апсолвенти и професори кои го пропуштија терминот за фотографирање да дојдат во четврток 14 март 2019 oд 11 часот до 14 часот во салата за состаноци во деканатот.