д-р Васко Речкоски

Email: 
vasko.reckoski@uklo.edu.mk