Комеморативна седница по повод ненадејната смрт на Проф. Д-р Јован Стојаноски

По повод ненадејната смрт на Проф. Д-р Јован Стојаноски, Градоначалник на Општина Охрид, Факултетот за туризам и угостителство – Охрид организира Комеморативна седница во понеделник, 17.12.2018 со почеток во 09:00 часот. На седницата збор ќе земат Деканот на факултетот, Проф. Д-р Цветко Андреески, Ректорот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Проф. Д-р Сашо Коруновски и Проф. Д-р Климе Попоски, Претседател на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија во осигурувањето на Република Македонија. 

 

 

На 6.12.2018 во просториите на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид, се одржа форум на тема: Стратешки развој на туризмот и ефектите на државната политика за негова поддршка

Форумот се организира од страна на Стопанската комора на Македонија во рамките на Проектот на УСАИД: „Партнерство за подобра бизнис регулатива“, четиригодишен проект финансиран од УСАИД Македонија, имплементиран од „ЕПИ Центар Интернационал“ во соработка со Стопанската комора за информатички и комуникациски технологии – МАСИТ, Стопанската комора на Северозападна Македонија и Сојузот на стопански комори на Македонија.

Награди добиени на меѓународниот гастрономски натпревар ГАСТРОМАК 2018

Во периодот 9-11 октомври 2018 година, на меѓународниот гастрономски натпревар ГАСТРОМАК 2018 учествуваа студенти од Факултетот за туризам и угостителство како натпреварувачи и како учесници на мастер класови од познати готвачи. Нашите студенти освоија две медалји и пехар. На ГАСТРОМАК 2018 учествуваа:

 

Проф. д-р Васо Цуцулески и студентите:

 

Ивица Андрески

Даниел Здравески

Катерина Наковска

Рубин Цветаноски

Александар Фармакоски

Подобрување на училниците во иднина-вештини за учење 2030 - УЧЕЊЕ 2030

Во рамките на ЕРАЗМУС + Програмата од клучната акција 2 – Соработка за иновации и размена на добри практики - Акција:  Стратешко партнерство за високо образование, УКЛО е дел од Конзорциумот на проектот "Подобрување на училниците во иднина-вештини за учење 2030"-УЧЕЊЕ 2030. 

 

 

 

Основната цел на овој проект е Подготвување на наставниот кадар во високото образование  согласно предвидените промени што треба да се случат во образованието до 2030 во ЕУ имајќи ги во предвид зголемените потреби за индивидуално учење на студентите.

Посета - Универзитет Ополев Полска

На 08.05.2018 во посета на ФТУ беше делегација од Ун. во Ополе Полска. Беше остварена размена на искуства. Г-ѓа Халина Паалмер-Пистарк како Еразмус коордунатор размена искуства и можности со Проф. Д-р Ирина Петровска, Еразмус коордунатор за ФТУ  

Продеканот на ФТУ учествуваше на настанот Модел на Светска Царинска Организација во Руската Царинска Академија

Продеканот на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид со двајца претставници од студентите учествува на настанот Модел на Светска Царинска Организација во Руската Царинска Академија. Продеканот одржа и предавање на тема Светска Царинска Организација пред студентите на академијата. 

Огласна табла

Известување за термин за полагање колоквиум кај Проф.д-р Мирјана Секуловска

27/12/2018 - 12:43

Се известуваат студентите кои во зимскиот семестар 2018/19  го слушаат предметот ЛОГИСТИЧКИ СИСТЕМИ кај Проф.д-р Мирјана Секуловска дека колоквиумот по предметот ќе се одржи во Вторник (22.01.2019) во 12:00 часот.

Известување проф. Д-р Ангела Василеска - Енологија

27/12/2018 - 12:42

Се известуваат студентите кои го имаат избрано предметот “ЕНОЛОГИЈА” кај проф. Д-р Ангела Василеска дека семинарските трудови треба да се испратат на e-mail maja.georgioska@uklo.еdu.mk НАЈДОЦНА до петок 11.01.2019 година.

 

Д-р Ангела Василеска, ред. проф.

 

СООПШТЕНИЕ за систематски преглед - СТУДЕНТИ

24/12/2018 - 13:58

Сите студенти запишани во прва година во учебната 2018/2019 година треба да извршат ЗАДОЛЖИТЕЛЕН систематски преглед во Општа болница – Охрид, Работилница за превенција на деца и младинци од 08.01 до 31.01.2018 година.
Студентите со себе треба да носат индекс и здравствена легитимација.
При запишување на парниот семестар секој студент треба да има печат во индексот за извршен систематски преглед.

Соопштение за пракса Туризам IV година

24/12/2018 - 13:31

Студентите од IV година на насоката ТУРИЗАМ кои треба да ја обават праксата во зимскиот перод, да се јават кај демонстраторите м-р Климент Наумов и м-р Климент Арнаудов за да бидат евидентирани и распределени во туристичка агенција.

 

проф. д-р Симона Мартиноска,

раководител на насоката

Известување проф. Д-р Ангела Василеска - ПОЗНАВАЊЕ НА СТОКАТА СО НАУКА ЗА ИСХРАНА

20/12/2018 - 15:37

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ КОИ ГО СЛУШААТ ПРЕДМЕТОТ ПОЗНАВАЊЕ НА СТОКАТА СО НАУКА ЗА ИСХРАНА ДЕКА ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА ДЕН 27.12.2018 ГОДИНА (ЧЕТВРТОК) ВО 09 00 ЧАСОТ!

ОНИЕ СТУДЕНТИ КОИ НЕ ГО ПОЛОЖИЛЕ ПРВ КОЛОКВИУМ ИМААТ МОЖНОСТ ДОПОЛНИТЕЛНО ДА ГО ПОЛАГААТ ВО ИСТИОТ ТЕРМИН!

ПРЕДМЕТЕН НАСТАВНИК
ПРОФ. Д-Р АНГЕЛА ВАСИЛЕСКА

Известување проф. Д-р Ангела Василеска - ПОЗНАВАЊЕ НА СТОКАТА СО НАУКА ЗА ИСХРАНА

20/12/2018 - 15:36

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ КОИ ГО СЛУШААТ ПРЕДМЕТОТ ПОЗНАВАЊЕ НА СТОКАТА СО НАУКА ЗА ИСХРАНА ДЕКА ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА ДЕН 27.12.2018 ГОДИНА (ЧЕТВРТОК) ВО 09 00 ЧАСОТ!

ОНИЕ СТУДЕНТИ КОИ НЕ ГО ПОЛОЖИЛЕ ПРВ КОЛОКВИУМ ИМААТ МОЖНОСТ ДОПОЛНИТЕЛНО ДА ГО ПОЛАГААТ ВО ИСТИОТ ТЕРМИН!

 

ПРЕДМЕТЕН НАСТАВНИК
ПРОФ. Д-Р АНГЕЛА ВАСИЛЕСКА

Партнери