ОРГАНИЗАЦИЈА
АКРЕДИТАЦИИ
АКТИ
 

 

ОГЛАСНА ТАБЛА

 

  • СООПШТЕНИЈА
  • РАСПОРЕДИ
  • РЕЗУЛТАТИ
 
испитите кај Проф. д-р Марјан Николоски 16 04 2014

 

 

Се известуваат студентите на насоката безбедност финансиска контрола дека испитите кај Проф. д-р Марјан Николоски за додипломски студии и втор циклус на студии ќе се одржат на 24.04.2014 во 11часот.

Наставата кај предметниот наставник на втор циклус ќе се одржи на 24.04.2014 во 13 часот.

 

 ПРЕДМЕТНА ПРОГРАМА КРИМИНАЛИСТИЧКА ТЕХНИКА 14 04 2014

 

 

ПРЕДМЕТНА ПРОГРАМА ЗА ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ
КРИМИНАЛИСТИЧКА ТЕХНИКА

насоки КРИМИНАЛИСТ (IV семестар) и БФК (VI семестар)
академска 2013/2014 година (летен семестар) 

Седма тема

- Траги при сообраќајни незгоди
170-185 (Симоновиќ, Б., Ангелески, М., Стојановски, Д., Криминалистичка техника, Скопје, 2009)  
- Форензички отпечатоци од пневматици и траги од тркала како доказен материјал
377-390 (Џејмс, С., Норби, Џ., Форензика вовед во научни и истражни техники, 2 ро издание, Табернакул, Скопје, 2009)

ОСМА ТЕМА

- Траги од огнено оружје
186-213 (Симоновиќ, Б., Ангелески, М., Стојановски, Д., Криминалистичка техника, Скопје, 2009)  
391-414 (Џејмс, С., Норби, Џ., Форензика вовед во научни и истражни техники, 2 ро издание, Табернакул, Скопје, 2009)

ДЕВЕТТА ТЕМА

- Траги од крв
115-131 (Џексон, Е., Р., В., Џексон, Џ., М., Наука за форензиката, Нампрес, Скопје, 2009)
- Видови траги од крвни дамки
189-215 (Џејмс, С., Норби, Џ., Форензика вовед во научни и истражни техники, 2 ро издание, Табернакул, Скопје, 2009)

ДЕСЕТТА ТЕМА

- Микротраги
214-234 (Симоновиќ, Б., Ангелески, М., Стојановски, Д., Криминалистичка техника, Скопје, 2009)  

ЕДИНАЕСЕТТА ТЕМА

- Траги од орудија. Траги од стакло и траги на стакло
154-169 (Симоновиќ, Б., Ангелески, М., Стојановски, Д., Криминалистичка техника, Скопје, 2009)  
415-421 (Џејмс, С., Норби, Џ., Форензика вовед во научни и истражни техники, 2 ро издание, Табернакул, Скопје, 2009)

ДВАНАЕСЕТТА ТЕМА

- Влакна, текстилни влакна и боја
206-245 (Сеиферстин, Р., Криминалистика, Вовед во форензика, 9то издание, Табернакул, Скопје, 2010)

 

              Предметен наставник
Насловен доцент д-р Слободан Оклевски

 

 ПРЕДАВАЊАТА БЕЗБЕДНОСТ ВО ТУРИЗМОТ 14 04 2014

 

 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ КОИ ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР 2014 СЛУШААТ БЕЗБЕДНОСТ ВО ТУРИЗМОТ КАЈ ПРОФ.Д-Р ПЕРЕ АСЛИМОСКИ ДЕКА ПРЕДАВАЊТА ПО ПРЕДМЕТОТ НА СИТЕ НАСОКИ ОД ЧЕТВРТОК (20.03.2014) ЌЕ СЕ ОДРЖУВААТ ОД 11 ЧАСОТ ВО АМФИТЕАТАР .

 

 

 

Предметен професор:

Проф.д-р Пере Аслимоски                                      Охрид, 18.03.2014

 (I)поправен КОЛОКВИУМ БЕЗБЕДНОСТ ВО ТУРИЗМОТ 14 04 2014

 

 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ КОИ ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР 2014 СЛУШААТ БЕЗБЕДНОСТ ВО ТУРИЗМОТ КАЈ ПРОФ.Д-Р ПЕРЕ АСЛИМОСКИ ДЕКА (I)поправен КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ЌЕ СЕ ОДРЖИ ВО СЛЕДНИОТ ТЕРМИН:

  • ЧЕТВРТОК (17.04.2014), ВО 13 ЧАСОТ ПОСЛЕ ОДРЖУВАЊЕТО НА РЕДОВНИТЕ ПРЕДАВАЊА ЗА СИТЕ НАСОКИ

  

 

Предметен професор:

Проф.д-р Пере Аслимоски                                      Охрид, 14.04.2014

 КРИМИНАЛИСТИЧКА ТЕХНИКА 09 04 2014

 

Се известуваат студентите од 3 та година (VI семестар) насока Безбедност и Финансиска Контрола дека вежбите по предметот КРИМИНАЛИСТИЧКА ТЕХНИКА ќе се одржат на ден 16.04.2014 година (среда) во 10.00 часот.

 

 

м-р Кире Бабаноски ------------------------------------------

 

 

Се известуваат редовните и вонредните студенти од 3 та година (VI семестар) насока Безбедност и Финансиска Контрола дека Првиот ПОПРАВЕН колоквиум по предметот КРИМИНАЛИСТИЧКА ТЕХНИКА ќе се одржи на ден 16.04.2014 година (среда) во 12.30 часот.

 

Предметен наставник

Доц. д-р Слободан Оклевски


испитот по вовед во осигурување и финансиски менаџмент 09 04 2014

 

 

Се известуваат студентите дека испитот по вовед во осигурување кај проф.Д-р Климе Попоски ќе се одржат на ден 14.04.2014 година (понеделник) во 10 часот.

 

Се известуваат студентите дека испитот финансиски менаџмент кај проф.Д-р Климе Попоски ќе се одржат на ден 14.04.2014 година (понеделник) во 10 часот. Охрид, 09.04.2014 Проф Д-р Климе Попоски

 

Охрид, 09.04.2014

Проф Д-р Климе ПопоскиКолоквиум Перење пари 07 04 2014

 

Kolokvium po predmetot perenje pari za studentite koi go prezapisale idpitot ke se odrzi vo petok 11.04.2014 vo 11 casot


Сите испити кај Проф.д-р Трајче Дојчиноски 07 04 2014

 

 

site ispiti kaj Prof.d-r Trajce Dojcinoski od 11.04.2014 se odlozuvaat za 15.04.2014 vo 13 casotИЗВЕСТУВАЊЕ  за предметот АНГЛИСКИ ЈАЗИК 07 04 2014

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ  за предметот АНГЛИСКИ ЈАЗИК

 

Поправен колоквиум 1  МУС, ТУР, ХРМ, ГИД                                                   06.05. 2014 во 9.00 ч.

Колоквиум 2     МУС, ТУР, ХРМ, ГИД  Sightseeing tour                                  13.05.2014 во 9.00 ч  

Колоквиум  2    IV год.                                                                                                  14.05.2014 во 9.00 ч.

                                                                                                               

Проф. Д-р Ирина Петровска

 испитот по УПРАВНО ПРАВО во Охрид 07 04 2014

 

 

Се известуваат студентите од студиската програма по Безбедност и финансиска контрола дека испитот по УПРАВНО ПРАВО во Охрид ќе се одржи на 11.04.2014 г. (петок) со почеток во 12:00 h. Скопје, 07.04.1014 г. д-р Александар Иванов,поправните колоквиуми Проф.д-р Иванка Нестороска 07 04 2014

 

 

Поради саемот за образование поправните колоквиуми по предметите Анимации во туризмот и Меѓународен туризам ќе се одржат на 14.04.2014 понеделник со почеток во 10 часот. Предметен наставник Проф.д-р Иванка НестороскаПРЕДВАЊАТА И КОНСУЛТАЦИИТЕ Проф.д-р Пере Аслимоски 07 04 2014

 

 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ КОИ ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР 2014 ГО СЛУШААТ ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСТ ВО ТУРИЗМОТ ДЕКА ПРЕДВАЊАТА И КОНСУЛТАЦИИТЕ ВО ЧЕТВРТОК (10.04.2014) НЕМА ДА СЕ ОДРЖАТ ЗАРАДИ ПРОФЕСИОНАЛЕН АНГАЖМАН НА ПРОФ.Д-Р ПЕРЕ АСЛИМОСКИ.

 

Предметен профеор:
Проф.д-р Пере Аслимоски                                                                                                                       Охрид, 08.04.2014

 поправниот (I) колоквиум Проф.д-р Лилјана Баткоска  07 04 2014

 

Им се соопштува на студентите кои во летниот семестар 2014 слушаат предмети кај Проф.Д-р Лилјана Баткоска дека поправниот (I) колоквиум ќе се одржи во СРЕДА (09.04.2014) во 11 часот за сите предмети и насоки: ПСИХОЛОГИЈА ВО ТУРИЗМОТ И УГОСТИТЕЛТВОТО, ДЕЛОВНА ПСИХОЛОГИЈА и КРИМИНАЛИСТИЧКА ПСИХОЛОГИЈА. Предметен професор: Проф.д-р Лилјана Баткоска Охрид, 04.04.2014

 Дисперзираните студии – Велес Проф.д-р Пере Аслимоски 07 04 2014

 

 

Им се соопштува на студентите од Дисперзираните студии – Велес дека Проф.д-р Пере Аслимоски во Вторник (08.04.2014) ќе биде на факултетот во Велес и ќе одржи предавања, а воедно и студентите кои полагаа во Јануарска сесија 2014 ќе може да одржат конултации за постигнување на позитивен резултат од Испитот. Предметен професор:

Проф.д-р Пере Аслимоски

Охрид, 04.04.2014Испит Осигурување на земјоделството 07 04 2014

 

 

Ispitot po predmetot Osiguruvanje na zemjodelstvoto za studentite od IV godina namesto na den 11.04.2014 godina ke se odrzi na den 15.04.2014 god (vtornikj) vo 13 casot Prof. d-r Trajce Dojcinovski


Предавања по предметот Царинско казнено право 07 04 2014

 

 

Предавања по предметот Царинско казнено право Им се соопштува на студентите кои го слушаат предметот Царинско казнено право, предавањата од вторник 8.04 2014 година се презакажуваат за четврток 10.04.2014 во 12 часот.

 

Предметен асистент Д-р Лариса Василеска

 Aнализата на случај Кривично процесно право 04 04 2014

 

 

Се известуваат редовните и вонредните студенти на студискaта програма „Безбедност и финансиска контрола“ во Охрид кои запишале повторување на предметна програма Кривично процесно право дека Aнализата на случај ќе се одржи на 11.04.2014 (петок) во 12:00 часот во Големиот амфитеатар. Оваа самостојна работа т.е. Aнализата на случај НЕ Е задолжителна активност. Бодовите кои ќе ги освојат студентите преку Анализата на случај ќе бидат земени во предвид за јунската испитна сесија.

 

наставник, доц. д-р Катерина Крстевска


Испитот по УПРАВНО ПРАВО 03 04 2014

 

 

Испитот по УПРАВНО ПРАВО закажан за 04.04.2014 г. се ОДЛОЖУВА. Истиот ќе го спроведене во текот на следната недела.

 Поправниот колоквиум 1Кривично процесно право 01 04 2014

 

 

Се известуваат редовните и вонредните студенти на студискaта програма „Безбедност и финансиска контрола“ во Охрид кои запишале повторување на предметна програма Кривично процесно право дека Поправниот колоквиум 1 ќе се одржи на 11.04.2014 (петок) во 12:00 часот во Големиот амфитеатар. Напомена: Право да го полагаат Поправниот колоквиум 1 имаат студентите кои не го положиле Колоквиумот 1.

 

 

наставник,

 

доц. д-р Катерина Крстевска

 Првиот колоквиум Анимации во туризмот и Меѓународен туризам 04 04 2014

 

 

Соопштение Им се соопштува на студентите кои го полагале првиот колоквиум по предметите Анимации во туризмот и Меѓународен туризам дека резултатите од истите ќе бидат објавен најдоцна во понеделник 07.04.2014, а поправните колоквиуми ќе се одржат во четврток 10.04.2014 со почеток во 10 часот.

 

Со почит,

 

Проф. д-р. Иванка Нестороска


Првиот колоквиум НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКО И ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ 01 04 2014

 

 

Првиот колоквиум по предметот НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКО И ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ ќе се одржи на ден 16.04.2014 во 10ч.

Материјата за прв колоквиум е делот што се однесува на НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКО РАБОТЕЊЕ.

 

Охрид, 01.04.2014

Предметен наставник

Проф.д-р Јованка БИЛЈАН

 Првиот колоквиум по предметот Пензиско и социјално осигурување 01 04 2014

 

 

Првиот колоквиум по предметот Пензиско и социјално осигурување кај проф. д-р Јове Кекеновски ќе се одржи во петок на 4 април 2014 год. во 14 часот.

 

Предметен наставник


Испити проф. Д-р. Ангела Василеска 01 04 2014

 

 

Се известуваат студентите кои во априлскиот испитен рок полагаат испити кај проф. Д-р. Ангела Василеска дека истите се презакажуваат за ден 03.04.2014 година (ЧЕТВРТОК) во 1200 часот.

 

 

 

             ОХРИД

           31.03.2014                                        

                                             

 ПРЕДМЕТЕН НАСТАВНИК

ПРОФ. Д-Р АНГЕЛА ВАСИЛЕСКАВежбите по предметот КРИМИНАЛИСТИЧКА ТЕХНИКА 29 03 2014

 

 

Се известуваат студентите од 3 година (6 семестар) БФК дека вежбите по предметот КРИМИНАЛИСТИЧКА ТЕХНИКА ќе се одржат на ден 02.04.2014 година (среда) со почеток во 10.00 часот.

 

 

м-р Кире Бабаноски


ПРВИОТ КОЛОКВИУМ по предметот КРИМИНАЛИСТИЧКА ТЕХНИКА 29 03 2014

 

 

Се известуваат студентите од 3 година (6 семестар) БФК дека ПРВИОТ КОЛОКВИУМ по предметот КРИМИНАЛИСТИЧКА ТЕХНИКА ќе се реализира на ден 05.04.2014 година (сабота) со почеток во 10.00 часот.

 

доц. д-р Слободан Оклевски

м-р Кире Бабаноски


ПРВИОТ КОЛОКВИУМ Кривично процесно 28 03 2014

 

 

Се потсетуваат редовните и вонредните студенти на студискaта програма „Безбедност и финансиска контрола“ во Охрид кои запишале повторување на предметна програма Кривично процесно право дека Колоквиумот I ќе се одржи на 31.03.2014 (понеделник) во 10:00 часот во Големиот амфитеатар.

 

наставник,

доц. д-р Катерина Крстевска
Испитот по Осигурителни операции 28 03 2014

 

 

Испитот по Осигурителни операции ќе се одржи на ден 11.04.2014 год.

 

Предметен наставник


ПРВИОТ КОЛОКВИУМ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА КАЈ ПРОФ. Д-Р ПЕРЕ АСЛИМОСКИ 28 03 2014

 

 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ (IV година) КОИ ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР 2014 СЛУШААТ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА КАЈ ПРОФ. Д-Р ПЕРЕ АСЛИМОСКИ ДЕКА (I) КОЛОКВИУМ/ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ ЌЕ СЕ ОДРЖИ ВО ЧЕТВРТОК (08.05.2014) ВО 10 ЧАСОТ.

 

Предметен професор:

Проф.д-р Пере Аслимоски

Охрид, 28.03.2014
Првиот колоквиум по предметот Анимации во туризмот 25 03 2014

 

 

Им се соопштува на студентите кои ќе го полагаат првиот колоквиум по предметот Анимации во туризмот, дека истиот ќе се одржи во петок 28.03.2014 со почеток во 11 часот.

 

Со почит, Проф. д-р. Иванка Нестороска


ПРВИОТ КОЛОКВИУМ Проф. Д-р Сашо Коруновски 25 03 2014

 

 

Им се соопштува на студентите на сите насоки кои ги одбрале предметите ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО и ХРАНА И КУЛТУРА кај Проф. Д-р Сашо Коруновски дека ПРВИОТ КОЛОКВИУМ се закажува на ден 31.03.2014 - ПОНЕДЕЛНИК во 10:00 ЧАСОТ.

 

 

 

Предметен наставник:

 

Проф. Д-р Сашо Коруновски

Охрид, 25.03.2014
Колоквиумот Кривично процесно правоI 25 03 2014

 

 

Се известуваат редовните и вонредните студенти на студискaта програма „Безбедност и финансиска контрола“ во Охрид кои запишале повторување на предметна програма Кривично процесно право дека Колоквиумот I ќе се одржи на 31.03.2014 (понеделник) во Големиот амфитеатар. Дополнително ќе биде објавено соопштение за часот на одржување на Колоквиумот.

 

 

наставник,

доц. д-р Катерина Крстевска
 

Предавања по предметот ОСИГУРИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ 25 03 2014

 

 

Предавања по предметот ОСИГУРИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ ќе се одржат на: - 28 март. 2014 год (петок) во 11 часот, - 29 март. 2014 год. (ссбота).

 

Предавач

М-р Трајче ЛатиновскиПРЕДАВАЊА Тошо Чочороски 21 03 2014

 

 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ НА НАСОКИТЕ ТУРИЗАМ, ХРН, ГИД ОД СИТЕ ГОДИНИ ДЕКА ЧАСОВИТЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ ПРАКТИЧНА РАБОТА, УГОСТИТЕЛСКА ПРАКТИКА И ТУРИСТИЧКА ПРАКТИКА НЕМА ДА СЕ ОДРЖАТ ВО ВТОРНИК НА 25.03 2014, ТУКУ ИСТИТЕ СЕ ПРЕЗАКАЖУВААТ ЗА ЧЕТВРТОК 27.03.2014 ГОДИНА ВО ИСТИТЕ ТЕРМИНИ:

 

  • ТУРИЗАМ, ГИД И ХРН-ПРВА ГОДИНА ВО 14.00 ЧАСОТ
  •  ТУРИЗАМ- ВТОРА ГОДИНА / ХРН И ГИД ТРЕТА ГОДИНА ВО 15.00 ЧАСОТ
  • ХРН И ГИД- ВТОРА ГОДИНА ВО 16.00 ЧАСОТ
  • ТУРИЗАМ - ТРЕТА ГОДИНА ВО 17.00 ЧАСОТ

 

БЛАГОДАРАМ НА РАЗБИРАЊЕТО!

 

СО ПОЧИТ,

Тошо Чочороски, предметен наставник
 

ПРЕДАВАЊА Проф. Д-р Сашо Коруновски 19 03 2014

 

 

Им се соопштува на студентите на насоката БФК кои го одбрале предметот ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО дека предавањата на ден 24.03.2014 ПОНЕДЕЛНИК се закажуваат во 12:00 ЧАСОТ наместо во 11:00 часот, а предавањата по предметот ХРАНА И КУЛТУРА ќе се одржат во 10:00 часот

 

 


Предметен наставник:

Охрид, 19.03.2014
Проф. Д-р Сашо Коруновски(I)КОЛОКВИУМ БЕЗБЕДНОСТ ВО ТУРИЗМОТ 18 03 2014

 

 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ КОИ ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР 2014 СЛУШААТ БЕЗБЕДНОСТ ВО ТУРИЗМОТ КАЈ ПРОФ.Д-Р ПЕРЕ АСЛИМОСКИ ДЕКА (I)КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ЌЕ СЕ ОДРЖИ ВО СЛЕДНИТЕ ТЕРМИНИ:
• ЧЕТВРТОК (27.03.2014), ВО 12 ЧАСОТ, НАСОКИ: МУС И ОСИГУРУВАЊЕ
• ЧЕТВРТОК (03.04.2014), ВО 13 ЧАСОТ, НАСОКИ: ТУРИЗАМ, ХОТЕЛСКО-РЕСТОРАНСКА, ГИД И ЦАРИНА И ШПЕДИЦИЈА.

Предметен професор:
Проф.д-р Пере Аслимоски
Охрид, 18.03.2014 

ПРЕДАВАЊАТА БЕЗБЕДНОСТ ВО ТУРИЗМОТ 18 03 2014

 

 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ КОИ ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР 2014 СЛУШААТ БЕЗБЕДНОСТ ВО ТУРИЗМОТ КАЈ ПРОФ.Д-Р ПЕРЕ АСЛИМОСКИ ДЕКА ПРЕДАВАЊТА ПО ПРЕДМЕТОТ НА СИТЕ НАСОКИ ОД ЧЕТВРТОК (20.03.2014) ЌЕ СЕ ОДРЖУВААТ ОД 11 ЧАСОТ ВО АМФИТЕАТАР .

 

Предметен професор:
Проф.д-р Пере Аслимоски
Охрид, 18.03.2014 

ОСИГУРИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ 17 03 2014

 

 

Им се соопштува на студентите од IV година насока осигурување кои го одбрале предметот ОСИГУРИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ во летниот семестар на академската 2013/14 година да се јават кај асс. м-р Билјана Димоска во вторник 18 март во 12 часот.

 

Предметен наставник  

Анимации во туризмот вежби и активности 12 03 2014

 

 

Им се соопштува на студентите од 3та студентска година кои го одбрале да го слушаат предметот Анимации во туризмот да се јават кај М-р. Климент Наумов за да ги договорат вежбите и активностите.

 

 

Со почит,

 

М-р. Климент Наумов 

ХРАНА И КУЛТУРА кај Проф. Д-р Сашо Коруновски 11 03 2014

 

 

Им се соопштува на студентите на сите насоки кои го одбрале предметот ХРАНА И КУЛТУРА кај Проф. Д-р Сашо Коруновски во летниот семестар на академската 2013/14 година дека предавањата и вежбите за ден 17.03.2014 - ПОНЕДЕЛНИК се закажуваат во 11:00 ЧАСОТ наместо од 10:00 часот.

 

Предметен наставник:

Охрид, 10.03.2014 Проф. Д-р Сашо Коруновски


  

Осигурителни операции - практична настава 05 03 2014

 

 

Сите студенти на насока Осигурувње, кои по распоред имаат Практична работа, не го слушаат предметот „Осигурителни операции - практична настава“ и се замолуваат да ја вратат земената книга.

 

 

 

предметен наставник 

Увид и резултати од испитот по предметот Финансиски менаџмент 04 03 2014

 

 

Се известуваат студентите дека на ден 07.03.2014 година (сабота) во 11 часот ќе се дава увид и резултати од испитот по предметот Финансиски менаџмент.

 

Охрид, 06.03.2014
Проф Д-р Климе Попоски


  

Предавања по предметот ПЕНЗИСКО И СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 05 03 2014

 

 

Предавања по предметот ПЕНЗИСКО И СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ
ќе се одржат во вторник 11 март 2014 во 10 часот.

 

 

предметен наставник
проф. д-р Јове Кекеновски 

КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДМЕТОТ АНГЛИСКИ ЈАЗИК 04 03 2014

 

 

КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДМЕТОТ АНГЛИСКИ ЈАЗИК 4 ЌЕ СЕ ОДРЖАТ СРЕДА, 5.03.2014 ВО 10.00Ч.
КОЛОКВИУМ бр. 1 25.03. 2014 9.00 ч.
Проф. Д-р Ирина Петровска
  


 

 

 

- Распоред на испити Велес 04/2014

 

- Распоред на испити Април Јуни и Септември Охрид 2013/2014

 

 

- Распоред на предавања летен семестар 2013/14 БФК

 

- Распоред на испити Велес 01/2014

 

 

- Распоред на предавања летен семестар 2013/14 Охрид и Велес

 

- Распоред на испити Велес 11/2013

 

- Распоред на испити Охрид 01/2014

 

- Распоред на испити Охрид 11/2013

 

 

- Термини за консултации Охрид Зимски семестар 2013/2014

 

 

- Распоред на предавања зимски семестар 2013/14 Охрид и Велес

 

 

- Распоред на испити Велес 09/2013

 

- Распоред на испити Охрид 09/2013

 

- РАСПОРЕД НА СТУДЕНТИ ОД ПРВА И ВТОРА ГОДИНА - НАСОКА: ТУРИЗАМ, ГИД, ХРН ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРАКТИЧНА РАБОТА ВО УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ

 

- Распоред на испити Велес 06/2013

 

- Распоред на испити Охрид и БФК 06/2013

 

 

- Распоред на испити Велес 01/2013

- Распоред на испити Охрид 04/2013

 

 

- Распоред на предавања летен семестар 2012/13 БФК Скопје и Охрид

 

- Распоред на предавања летен семестар 2012/13 Охрид и Велес

 

 

- Распоред на испити Велес 01/2013

 

- Распоред на испити Охрид 01/2013

 

 

 

- Распоред на испити Велес 11/2012

 

- Распоред на испити Охрид 11/2012

 

 

- Распоред на предавања зимски семестар 2012/13 БФК Скопје и Охрид

 

- Распоред на предавања зимски семестар 2012/13 Охрид и Велес

 

 

 

- Распоред на испити Велес 09/2012

 

- Распоред на испити Охрид 09/2012

 

 

- Распоред на испити Велес 06/2012

 

- Распоред на испити Охрид 06/2012

 

 

 

- Распоред на испити Велес 04/2012

 

- Распоред на испити Охрид 04/2012

 

 

- Распоред на предавања летен семестар 2011/12 БФК Скопје и Охрид

 

- Распоред на предавања летен семестар 2011/12 Охрид и Велес

 

 

 

 

- Термини за консултации

 

 

 

 

  Bookmark and Share
 
- Криминалистичка техника I поправен колоквиум Охрид 04 2014
- Кривично процесно право конечни Охрид 04 2014
- Испити Проф. д-р Габриела Ракичевиќ Охрид 04 2014
- Испити Проф. д-р Катерина Ангелевска Охрид 04 2014
- Испити Проф. д-р Лилјана Баткоска 04 2014 Охрид
- I поправен колоквиум Проф. д-р Лилјана Баткоска 04 2014 Охрид
- I Коловиум Проф д-р Пере Аслимоски Велес 04 2014
- I колоквиум Царинска тарифа Охрид 04 2014
- Испити Проф. д-р Ивица Смиљковски Охрид 04 2014
- I колоквиум Патнички агенции Охрид 04 2014
- I колоквиум Туристичка Географија Охрид 04 2014
- II Колоквиум Проф. д-р Ивица Смиљковски Охрид 04 2014
- I поправен колоквиум Кривично процесно право Охрид 04 2014
- Испит Кривично процесно право Охрид 04 2014
- Испити Проф. д-р Иванка Нестороска Охрид 04 2014
- Прв колоквиум Криминалистичка техника Охрид 04 2014
- Прв колоквиум Проф, д-р Иванка Нестороска Велес 04 2014
- Колоквиуми и испити Проф. д-р Јованка Билјан Охрид 04 2014
- Прв колоквиум Менаџмент на човечки ресурси Охрид 04 2014
- Прв колоквиум Проф. д-р Сашо Коруновски Охрид 04 2014
- Прв Колоквиум Проф. д-р Цветко Андреески Охрид 04 2014
- Проф. д-р Иванка Нестороска I Колоквиум Охрид 04 2014
- Царинска тарифа I Колоквиум Охрид 04 2014
- Безбедност во туризмот Прв колоквиум Охрид 04 2014
- Прв колоквиум Англиски јазик Охрид 04 2014
- Прв колоквиум Криминалистичка психологија Охрид 04 2014
- Прв колоквиум Меѓународна трговија Охрид 04 2014
- Прв колоквиум Кривично процесно право 04 2014
- Прв колоквиум Проф. д-р Лилјана Баткоска Охрид 04 2014
- Прв колоквиум МИС Охрид и Велес 03 2014
- Прв Колоквиум Проф. д-р Пере Аслимоски Охрид 03 2014
-Прв колоквиум Проф. д-р Ивица Смиљковски Охрид 03 2014
- Испит Проф. д-р Иванка Нестороска Охрид 03 2014
- Резултати Проф. д-р Сашо Коруновски 03 2014
- Меѓународен патнички промет 2 колоквиум 02 2014
- Финансиски системи конечни Велес 02 2014
- Испити Дополнително Проф. д-р Јованка Билјан Велес 02 2014
- Испити Проф. д-р Иванка Нестороска Велес 02 2014
- Испити Проф. д-р Габриела Ракичевиќ Велес 02 2014
- Испит Англиски јазик Велес 02 2014
- Испити Проф. д-р Јованка Билјан Велес 02 2014
- Испити Проф. д-р Симона Мартиноска Велес 02 2014
- Испити Проф. д-р Мирјана Секуловска Охрид и Велес 02 2014
- Испитит Проф. д-р Пере Аслимоски Велес 02 2014
- Испити Проф. д-р Лилјана Баткоска Велес 02 2014
- Испит Ресторански менаџмент Велес 02 2014
- Испити Проф. д-р Ристо Речкоски Охрид
- Дополнителен испит и колоквиум Проф. д-р Пере Аслимоски Охрид 02 2014
- Испит Бизнис Информатика Охрид 02 2014
- Испити Проф. д-р Лидија Симонческа 02 2014
- Осигурување во земјоделието Охрид 02 2014
- Финансиски системи Конечни Охрид 02 2014
- Поправен колоквиум Меѓународен патнички промет Охрид 02 2014
- Испити Проф. д-р Лилјана Баткоска Охрид 02 2014
- Комисиски Фискален систем и Даночно работење Охрид 02 2014
- Менаџмент со осигурителни операции Охрид 02 2014
- Испити Проф. д-р Ивица Смиљковски Охрид 02 2014
- Криминалистичка методика Конечни Охрид 02 2014
- Криминалистичка методика Втор поправен колоквиум Охрид 02 2014
- Испити и колоквиуми Проф. д-р Габриела Ракичевиќ Охрид 01 2014
- Испити и колоквиуми Проф. д-р Јованка Билјан Охрид 01 2014
- Крајни оценки Проф. д-р Лилјана Баткоска Охрид 01 2014
- Кривично процесно право Крајни БФК 01 2014
- Колоквиуми крајни оценки Проф. д-р Сашо Коруновски Охрид 01 2014
- Испити и крајни колоквиуми Проф. д-р Симона Мартиноска Охрид 01 2014
- Информациони технологии Завршни Охрид 01 2014
- Кривично процесно право БФК Охрид 01 2014
- Криминалистичка методика Конечни Охрид 01 2014
- Деловно планирање 2 колоквиум Охрид 01 2014
- Интерна и екстерна контрола Конечни 01 2014 Охрид
- Методика на истражување на организиран криминал Прелим. Охрид 01 2014
- Испити Проф. д-р Пере Аслимоски Охрид 01 2014
- Меѓународен патнички промет 1 колоквиум Охрид 01 2014
- Методика на истражување финансиски криминач Прелиминарна 01 2014
- Методика на истражување на компјутерски криминал Прелиминарна 01 2014
- Англиски јазик Испит Охрид 01 2014
- Бизнис информатика Колоквиум Охрид 01 2014
- Ресторански менаџмент крајни резултати 01 2014
- Уставно право Втор колоквиум Проф. д-р Јове Кекеновски 01 2014
- Германски јазик Втор колоквиум Проф. Јагода Стрезоска 01 2014
- Прелиминарна листа колоквиуми Проф. д-р Пере Аслимоски 01 2014
- Колоквиуми Проф. д-р Миладин Крстаноски 01 2014
- Англиски јазик втор колоквиум 01 2014
- Финансиски системи 2 Колоквиум и поправен 1 колок, Охрид 01 2014
- Методика на истражување финансиски криминал 2 колок 01 2014
- Царинско работење 2 колоквиум 01 2014
- Методика на истражување на организира криминал 2 колок 01 2014
- Осигурување во земјоделието колоквиумски 01 2014 Охрид
- Превенција на криминалитет 01 2014 БФК Охрид
- Основи на туризмот Колоквиуми 12 2013 Охрид
- Царинско познавање на стоката втор колоквиум Охрид 12 2013
- Колоквиуми Проф. д-р Габриела Ракичевиќ Охрид 12 2013
- Ресторански менаџмент Втор колоквиум Охрид 12 2013
- Колоквиуми континуирано Кривично процесно право Охрид 12 2013
- Колоквиуми Проф.д-р Иванка Нестороска Охрид 12 2013
- Втор колоквиум Проф. д-р Ристо Речкоски Охрид 12 2013
- Втор колоквиум Проф. д-р Лилјана Баткоска Охрид 12 2013
- Криминалистичка методика втор колоквиум Охрид 12 2013
- Информациони технологии Колоквиуми Охрид 12 2013
- Прв поправен колоклвиум Менаџмент Охрид 12 2013
- Германски јазик Проф. Елена Цицковска Охрид 12 2013
- Финансиски систем Колоквиум Велес 12 2013
- Колоквиуми Проф. д-р Сашо Коруновски Охрид и Велес 12 2013
- II Поправен колоквиум методика на истраж. на орг. криминал 12 2013
- Конечни резултати Кривично процесно право 12 2013
- Колоквиуми и испити Проф. д-р Лидија Симонческа Охрид и Велес 12 2013
- Колоквиуми и испит Проф. д-р Пере Аслимоски 12 2013
- Колоквиуми поправни Проф. д-р Пере Аслимоски 12 2013
- Колоквиум Меѓународни односи и меѓ. соработка БФК 12 2013
- Колоквиум Организирање конгреси и средби Охрид и Велес 12 2013
- Испити Проф д-р Лилјана Баткоска Охрид и Велес 12 2013
- II колоквиум Ресторански менаџмент Велес 12 2013
- I колоквиум поправен Меѓународни односи БФК Охрид 12 2013
- I колоквиум Осигурување во земјоделието Велес 12 2013
- I колквиум поправен Управно право Охрид 12 2013
- Втор колоквиум МЧР 12 2013
- Колоквиуми Основи на туризам Охрид и Велес 12 2013
- Колоквиум Англиски јазик Велес 11 2013
- Испит Кривично процесно право Охрид 11 2013
- Колоквиум поправен Основи на право со туристичко право 11 2013
- Колоквиум поправен Осигурително право Охрид 11 2013
- Колоквиум Уставно право Охрид 11 2013
- Испит Пензиско и социјално осигурување Охрид 11 2013
- Испит МИС Велес 11 2013
- Информациски технологии поправен колоквиум Охрид 11 2013
- I Колоквиум Деловно комуницирање Охрид 11 2013
- Испит МИС Охрид 11 2013
- Испити Проф. д-р Јованка Билјан Охрид 11 2013
- Испит Осигурителни операции Охрид 11 2013
- I Колоквиум Поправен Проф. д-р Лилјана Баткоска Охрид 11 2013
- I Колоквиум и испит Проф д-р Сашо Коруновски Велес 11 2013
- I Колоквиум Поправен Криминалистичка методика Охрид 11 2013
- Меѓународни односи и меѓународна соработка на БФК во Охрид 11 2013
- I Колоквиум Финансиски ситеми Охрид 11 2013
- Поправниот колоквиум по предметот АНГЛИСКИ ЈАЗИК Охрид 11 2013
- I Колоквиум Проф д-р Пере Аслимоски Охрид и Велес 11 2013
- I Колоквиум поправен и Испит Проф д-р Габриела Ракичевиќ ох ве 11 2013
- I Колоквиум Поправен Проф д-р Братислав Милошевиќ 11 2013
- I Колоквиум Управно право Охрид 11 2013
- I Колоквиуми Проф. д-р Сашо Коруновски 11 2013
- I Колоквиум и Испит Менаџмент на човечки ресурси 11 2013
- I Колоквиум Управно право БФК 11 2013
- I Колоквиум и Испит Осигурување во земјоделието 11 2013
- I Колоквиум Деловно комуницирање 11 2013
- Испити и I Колоквиум Проф. д-р Иванка Нестороска Охрид и Велес 11 2013
- Испит Уставно право Охрид 11 2013
- I Колоквиуми и Испит Проф. Симона Мартиноска 11 2013
- I Колоквиум Криминалистичка методика 11 2013
- I Колоквиум Сметководство Охрид и Велес 11 2013
- I Колоквиум Социологија на туризмот Охрид 11 2013
- I Колоквиум Информациони технологии 11 2013
- Англиски јазик Испит 11 2013
- I Колоквиуми Англиски јазик Охрид и Велес 11 2013
- I Колоквиум Основи на туризам со гастрономски туризам 11 2013
- I Колоквиум Финансиски системи Велес 11 2013
- I Колоквиум Царинско Работење 11 2013
- I Колоквиум Нутрицизам Охрид и Велес 11 2013
- I Колоквиум Проф. д-р Лилјана Баткоска МУС Охрид 11 2013
- I Колоквиум Ресторански менаџмент Охрид и Велес 11 2013
- I Колоквиум Проф. д-р Ристо Речкоски Охрид 11 2013
- Прв Колоквиум Проф. д-р Габриела Ракичевиќ Охрид и Велес 11 2013
- Прелиминарна листа Кривично процесно право Охрид 11 2013
- Испит Бизнис информатика Велес 09 2013
- Испити МИС Проф. д-р Мирјана Секуловска Охрид и Велес 09 2013
- Испити Проф. д-р Лилјана Баткоска Охрид 09 2013
- Испити и колок Дополнително Проф. д-р Јованка Билјан Охрид 09 2013
- Испити Проф. д-р Ристо Речкоски Охрид 09 2013
- Испит Финансиски систем Охрид и Велес 09 2013
- Испити Проф. д-р Лидија Симонческа Велес 09 2013
- Испит Проф. д-р Трајче Дојчиноски Охрид и Велес 09 2013
- Испит Проф. д-р Томе Баткоски Охрид 09 2013
- Испит Криминологија БФК Охрид 09 2013
- Испити и колоквиуми Проф. д-р Лидија Симонческа Охрид 09 2013
- Испити Проф. д-р Ивица Смиљковски Охрид 09 2013
- Испити и колоквиуми Проф. д-р Јованка Билјан Охрид 09 2013
- Испит и колоквиум Перење пари Охрид БФК 09 2013
- Испит Меѓународен тероризам Охрид 09 2013
- Испит Проф. д-р Габриела Ракичевиќ Охрид Велес 09 2013
- Испит Проф. д-р Симона Мартиноска Охрид 09 2013
- Испит Кривично процесно право 09 2013
- Испити Проф. д-р Пере Аслимоски Охрид и Велес 09 2013
- Испити Доц. д-р Татјана Димоска Охрид 09 2013
- Испит Информациони технологии 29 08 2013
- Испити Проф. д-р Јованка Билјан Велес 08 2013
- Испити Проф. д-р Сашо Коруновски 08 2013
- Испит Англиски јазик 08 2013
- Испити Проф. д-р Иванка Нестороска Велес 08 2013
- Испити Проф. д-р Иванка Нестороска Охрид 08 2013
- Испити Храна и култура и Класична кујна Велес 07 2013
- Испит Криминологија БФК 07 2013

 

MON
Tempus
Erasmus

 

- Решение за работен однос