ОРГАНИЗАЦИЈА
АКРЕДИТАЦИИ
АКТИ
 

 

ОГЛАСНА ТАБЛА

 

  • СООПШТЕНИЈА
  • РАСПОРЕДИ
  • РЕЗУЛТАТИ
 
ВЕЖБИ ОСНОВИ НА ТУРИЗАМ 16 10 2014

 

СООПШТЕНИЕ Им се соопштува на студентите од ПРВА ГОДИНА кои го слушаат предметот ОСНОВИ НА ТУРИЗАМ дека ВЕЖБИТЕ ќе се одржат на ден 16.10.2014 – ЧЕТВРТОК во 11:00 часот после одржувањето на часовите.

 

Охрид 14.10.2014 Асс. М-р Михаел Ристески

 

 

 

ВЕЖБИ КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВОи ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 16 10 2014

 

Им се соопштува на студентите кои ги слушаат предметите КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВОи ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО дека ВЕЖБИТЕ ќе се одржат на ден 17.10.2014 – ПЕТОК во 09:00 часот.
                                                                               

                                                                                               
Охрид 15.10.2014                                                             

Асс. М-р Михаел Ристески

 

 

 

Запишувањето оцени по предметот Финансиско сметководство 08 10 2014

 

Se izvestuvaat studentite deka увидот и  запишувањето оцени по предметот Финансиско сметководство кај Проф.д-р Климе Попоски ќе се одржи на ден 11.10.2014 год. во 11.30 часот.

 

                08.10.2014                                                         Проф.д-р Климе Попоски

 

 

 

 

Вовед во осигурување предавање 08 10 2014

 

Се известуваа студентите кои го слушаат предметот Вовед во осигурување дека предавање ќе се одржи на ден 11.10.2014 година (Сабота) во 12 часот.
Охрид, 08.10.2014                                                                                                               
проф. Д-р Климе Попоски

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРАКТИЧНАТА РАБОТА 07 10 2014

 

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ ОД НАСОКАТА ТУРИЗАМ - ПРВА ГОДИНА ХРН - ПРВА ГОДИНА И   ГИД - ПРВА ГОДИНА, ХРН - ВТОРА ГОДИНА и ГИД ВТОРА ГОДИНА, ДЕКА НА ДЕН 10.10.2014 ( ПЕТОК ) ВО 14.00 ЧАСОТ ВО АНФИТЕАТАРОТ НА ФТУ ЌЕ СЕ ОДРЖИ СРЕДБА НА КОЈА ЌЕ БИДЕ ДЕФИНИРАН НАЧИНОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРАКТИЧНАТА РАБОТА.
ИАКО СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВА ГОДИНА ОВОЈ ПРЕДМЕТ ГО ИМААТ ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР, СЕПАК РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ПРАКТИЧНАТА РАБОТА ЌЕ ЗАПОЧНЕ ОД             15. 10. 2014 ГОДИНА И ЗАТОА ПРИСУСТВОТО НА СРЕДБАТА Е ЗАДОЛЖИТЕЛНО.

 


Со почит,
Тошо Чочороски, предметен наставник

 

 

 

Информирање во врска со наставните програми 07 10 2014

 

 

Им се соопштува на студентите од ТРЕТА ГОДИНА на СИТЕ НАСОКИ дека на ден 13.10.2014 – ПОНЕДЕЛНИК ќе се врши информирање во врска со наставните програми во амфитеатарот на ФТУ во 10:00 часот.

 

 

ПРИСУСТВОТО Е ЗАДОЛЖИТЕЛНО!!!

Охрид 06.10.2014                                                                                                            ДЕКАНАТСКА УПРАВА


 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРАКТИЧНАТА РАБОТА 07 10 2014

 

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ ОД НАСОКАТА ТУРИЗАМ - ПРВА ГОДИНА ХРН - ПРВА ГОДИНА И   ГИД - ПРВА ГОДИНА, ХРН - ВТОРА ГОДИНА и ГИД ВТОРА ГОДИНА, ДЕКА НА ДЕН 10.10.2014 ( ПЕТОК ) ВО 14.00 ЧАСОТ ВО АНФИТЕАТАРОТ НА ФТУ ЌЕ СЕ ОДРЖИ СРЕДБА НА КОЈА ЌЕ БИДЕ ДЕФИНИРАН НАЧИНОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРАКТИЧНАТА РАБОТА.
ИАКО СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВА ГОДИНА ОВОЈ ПРЕДМЕТ ГО ИМААТ ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР, СЕПАК РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ПРАКТИЧНАТА РАБОТА ЌЕ ЗАПОЧНЕ ОД             15. 10. 2014 ГОДИНА И ЗАТОА ПРИСУСТВОТО НА СРЕДБАТА Е ЗАДОЛЖИТЕЛНО.

 


Со почит,
Тошо Чочороски, предметен наставник

 

 

 

ПРЕДАВАЊА ПО ПРЕДМЕТОТ ОСИГУРУВАЊЕ ВО ТУРИЗМОТ И УГОСТИТЕЛСТВОТО 30 09 2014

 

 

Се известуваат студентите на сите насоки кои во зимскиот семестар 2014/2015 година го избрале предметот ОСИГУРУВАЊЕ ВО ТУРИЗМОТ И УГОСТИТЕЛСТВОТО, дека настава ќе се одржи на ден 06.10.2013 (Понеделник) во 11 часот, Предавална 4.

     

 Предметен наставник:
Проф. Д-р Братислав Милошевиќ   

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДАВАЊА ПО ПРЕДМЕТОТ Социологија 30 09 2014

 

Им се соопштува на студентите кои во зимскиот семестар 2014/15 го слушаат или го имаат избрано предметот Социологија (вклучувајќи ги и студентите од IV година) кај Проф.д-р Пере Аслимоски дека предавањата се одржуваат секој Петок од 12 часот во Амфитеатар.

 

Предметен професор:
Проф.д-р Пере Аслимоски                                                                                                                                     
Охрид, 29.09.2014

 

 

 

ПРЕДАВАЊА ПО ПРЕДМЕТОТ“ЕКОНОМИКА НА ЕУ” 30 09 2014

 

Се известуваат студентите од петти семестар кои го имаат избрано предметот “ЕКОНОМИКА НА ЕУ” во учебната 2014/2015 година дека наставата ќе се одвива во вторник со почеток од 12:00 часот.

 

                                                                                                Предметен наставник,
доц. д-р Вера Караџова

 

 

 

 

Внесувањето на оцени кај Проф.д-р Лилјана Баткоска 26 09 2014

 

Внесувањето на оцени за оние студенти кои го положиле испитот ќе биде на ден (29.09.2014) од 10 часот.                                          
Студентите ќе може да направат и увид во испитните тетратки.
Во истиот термин се повикуваат оние студенти кои се на дополнително.

 

Предметен професор:
Проф.д-р Лилјана Баткоска                     
Охрид, 25.09.2014

 

 

 

ПРЕДАВАЊА ПО ПРЕДМЕТОТ АНГЛИСКИ ЈАЗИК 25 09 2014

 

ПРЕДАВАЊА ПО ПРЕДМЕТОТ АНГЛИСКИ ЈАЗИК
ЗА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР:

 

Туризам                                                       1 семестар                        среда 8.00
ХРМ, ГИД, ЦИШ, МУС                                 1 семестар                        среда 10.00
Изборен англиски јазик сите насоки                                                 среда 12.00

 

 

25.09.2014                                                                     

   Проф. Д-р Ирина Петровска

     

 

 

 

 

Корпоративно финансиско управување кај Доц. д-р Снежана Дичевска 25 09 2014

 

Се известуваат студентите дека наставата по предметот Корпоративно финансиско управување кај Доц. д-р Снежана Дичевска ќе се одржат на ден 30.09.2014 во 12 часот.

 

Предметен наставник,

Доц. Д-р Снежана Дичевска

 

 

Предавањето по предметот Вовед во осигурување 24 09 2014

 

Предавањето по предметот Вовед во осигурување ќе се одржат на ден 27.09.2014 година (сабота) во 12 часот.

 

Охрид, 24.09.201 4
Проф. Д-р Климе Попоски     

 

 

 

 

Стратегиски анализи и криминалистичко раљзузнавање и Безбедносни стратегии 19 09 2014

 

 

Испитите по предметите Стратегиски анализи и криминалистичко раљзузнавање и Безбедносни стратегии ќе се одржат во пето 19.09.2014 година во 11 часот.

 

 

Организирање на конгреси и средби кај проф. др. Иванка Нестороска 19 09 2014

 

Студентите кои се одлучиле да го изберат предметот Организирање на конгреси и средби кај проф. др. Иванка Нестороска да се пријават за евиденција кај асистент Климент Наумов најдоцна до 24.09.2014 год. Предавањата ќе се одржуваат во четврток со почеток во 09:00 часот во кабинетот по англиски јазик.

15.09.2014

 

Предметен професор

Проф.др. Иванка Нестороска

с.р.

 

 

 

ЗАПИШУВАЊЕТО НА НЕПАРЕН (ЗИМСКИ) СЕМЕСТАР 19 09 2014

 

ЗАПИШУВАЊЕТО НА НЕПАРЕН (ЗИМСКИ) СЕМЕСТАР ВО АКАДЕМСКАТА 2014/2015 ГОДИНА ЌЕ СЕ ВРШИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 22.09.2014 ДО 05.10.2014 ГОДИНА ВО СЛУЖБАТА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА ОД 12-14 ЧАСОТ.
СТУДЕНТИТЕ КОИ ЗАПИШУВААТ ТРЕТ СЕМЕСТАР УПИС ЌЕ ВРШАТ ВО ПЕРИОДОТ ОД 22-25.09.2014 ГОДИНА.
СТУДЕНТИТЕ КОИ ЗАПИШУВААТ ПЕТТИ И СЕДМИ СЕМЕСТАР УПИС ЌЕ ВРШАТ ВО ПЕРИОДОТ ОД 26.09.2014 ДО 05.10.2014 ГОДИНА.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

  • ИНДЕКС
  • УРЕДНО ПОПОЛНАТИ ШВ-20 ОБРАЗЦИ
  • УРЕДНО ПОПОЛНАТИ СЕМЕСТРАЛЕН ЛИСТ И ЕКТС ОБРАЗЕЦ ПОТПИШАН ОД РАКОВОДИТЕЛОТ НА СООДВЕТНАТА НАСОКА
  • УПЛАТНИЦА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈА И КНИГИ
  • УПЛАТНИЦА 600 ден ЗА КНИЖЕН ФОНД, 100 ден ЗА ТЕТРАТКИ, 200 ден ЗА СТУДЕНТСКИ СОЈУЗ
  • УПЛАТНИЦА ЗА НЕПОЛОЖЕН ИСПИТ ОД ПРЕТХОДНИОТ СЕМЕСТАР (ДОКОЛКУ ИМА НЕПОЛОЖЕНИ ИСПИТИ ОД НЕПАРЕН СЕМЕСТАР)

 

 

Предавањеа АНГЛИСКИ ЈАЗИК 17 09 2014

 

АНГЛИСКИ ЈАЗИК

ВОВЕДНИ ПРЕДАВАЊА И ДОГОВОР ЗА ЧАСОВИ  ПО ПРЕДМЕТОТ АНГЛИСКИ ЈАЗИК – задолжителен, изборен

СИТЕ НАСОКИ И СЕМЕСТРИ

СРЕДА 24.09.2014 ВО 8.00

Кабинет по англиски јазик

 

16.09.2014                                          

Проф. Д-р Ирина Петровска

 

 

 

Испитот по предметот Основи на безбедност и безбедносн систем на РМ 17 09 2014

 

Испитот по предметот Основи на безбедност и безбедносн систем на РМ кај проф др Томе Баткоски ќе се одржи на 19.09.2014 година (петок) во 11 часот.

 

 

Предавањеа проф. Д-р Климе Попоски 17 09 2014

 

Се известуваа студентите кои го слушаат предметот Вовед во осигурување дека предавање ќе се одржи на ден 20.09.2014 година (Сабота) во 12 часот.

      Охрид, 17.09.2014                                                                                                               
проф. Д-р Климе Попоски

 

 

Резултати, увид и впишување на оценки проф. Д-р Климе Попоски 12 09 2014

 

Се известуваат студентите кои полагаа испит кај проф. Д-р Климе Попоски дека резултати, увид и впишување на оценки ќе биде на ден 13.09.2014 година (сабота) во 11 часот.


Охрид 12.09.2014                                   
проф. Д-р Климе Попоски

 

 

Првиот свечен час во академската 2014/2015 10 09 2014

 

Првиот свечен час во академската 2014/2015 година за студентите запишани во прва година ќе се одржи на 15.09.2014 година во 11 часот

 

Кривично процесно право дека Aнализата на случај 10 09 2014

 

Се известуваат редовните и вонредните студенти на студискaта програма „Безбедност и финансиска контрола“ во Охрид кои запишале повторување на предметна програма Кривично процесно право дека Aнализата на случај ќе се одржи на 12.09.2014 (петок) во 11:00 часот. Оваа самостојна работа т.е. Aнализата на случај НЕ Е задолжителна активност. Бодовите кои ќе ги освојат студентите преку Анализата на случај ќе бидат земени во предвид за ноемврската испитна сесија. Анализата на случај ќе ја спроведе проф. д-р Светана Николовска.

 

наставник, доц. д-р Катерина Крстевска

 

ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧИ 10 09 2014

 

ИМ СЕ СООПШТУВА НА ЗАИНТЕРЕСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ НА ПРОГРАМАТА ЗА ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО – ОХРИД ВО АКАДЕМСКАТА 2014/2015 ГОДИНА, ДЕКА КОНКУРСОТ - ВТОР УПИСЕН РОК ТРАЕ ОД 10.09-19.09, А ПРИЈАВУВАЊЕТО МОЖАТ ДА ГО ВРШАТ ОД 13:00-15:00 ЧАСОТ КАЈ АСИСТЕНТОТ М-Р МИХАЕЛ РИСТЕСКИ.

 

Охрид, 09.09.2014

 

 

Испитите кајдоц. д-р Слободан Оклевски 02 09 2014

 

Се известуваат студентите од 3 година насока БФК Охрид, дека ИСПИТОТ по предметот КРИМИНАЛИСТИЧКА ТЕХНИКА ќе се одржи на ден 05.09.2014 година (петок) со почеток во 10.00 часот.

 

предметен наставник

доц. д-р Слободан Оклевски

 

Одлагање на испитите 02 09 2014

 

1.Испитите кај Проф. Трајче Дојчиноски се одложени и ќе се одржат на ден 03.09.2014 во 10 часот,


2.Испитите кај Проф. Лабовиќ ќе се одложени и ќе се одржат на ден 12.09.2014 во 12 часот


3. Испитите кај Проф. Марјан Николоски  ќе се одложени и ќе се одржат на ден 12.09.2014 во 13:30 часот

 

 

Испитите кај Проф д-р Злате Димовски 02 09 2014

 

Испитите кај Проф д-р Злате Димовски на БФК ќе се реализираат на 05.09.2014 од 10.30 часот.

 

Комисиско полагање по предметот Фискален система 02 09 2014

 

Се известуваат студентите кои имаат доставено молба за комисиско полагање по предметот Фискален систем дека истиот ќе се одржи на 04.09.2014год. во 09:00.ч

 

Испитите кај Проф д-р Деса Косаркоска 23 08 2014

 

Испитите кај проф д-р Деса Косаркоска ќе се одржат на 29.08.2014 година во 10 часот. Предмететн професор Проф д-р Деса Косаркоска

 

 

Испитите кај Проф д-р Данијела Милошоска 23 08 2014

 

Испитите кај доц д-р Данијела Милошоска ќе се одржат на 09.09.2014 година во 10 часот.

 

Предмететн професор

Доц д-р Данијела Милошоска

 

Испитите кај Проф д-р Ристо Гогоски 15 08 2014

 

Испитите кај проф д-р Ристо Гогоски во септемвриска сесија ќе се одржат на 29.08.2014 година во 10 часот.

Предметен професор Проф д-р Ристо Гогоски

 

 

Испитите кај Проф д-р Пеце Николовски15 08 2014

 

Испитите кај проф д-р Пеце Николовски на насока БФК во септемвриска сесија ќе се одржат на 01.09.2014 година во 10 часот.

Предметен професор Проф д-р Пеце Николовски

 

 

Испитите кај Проф д-р Снежана Никодиновска 15 08 2014

 

Испитите кај проф д-р Снежана Никодиновска во септемвриска сесија ќе се одржат на 01.09.2014 година во 11 часот.

Предметен професор Проф д-р Снежана Никодиновска

 

 

Испитите кај Доцент д-р Ивица Смиљковски15 08 2014

 

Испитите кај доцент д-р Ивица Смиљковски во септемвриска сесија ќе се одржат на 25 и 26.08.2014 година во 12 часот.

Предметен професор Доцент д-р Ивица Смиљковски

 

 

Испитите кај Проф д-р Габрилеа Ракичевиќ15 08 2014

 

Испитите кај проф д-р Габриела Ракичевиќ во августовска сесија се одложени од 20.08.2014 година ќе се одржат на 25.08.2014 година во 10 часот.

 

Предметен професор Проф д-р Габрилеа Ракичевиќ

 

 

Предавање Генералниот секретар на Светската туристичка организација 10 07 2014

 

 

На 28 јули 2014 година (понеделник) на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид ќе пристигне Генералниот секретар на Светската туристичка организација, г-динот Талеб Рифаи. Ќе биде придружуван од Регионалниот директор на Европа, Изабел Гарања, како и од директорот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, Кристијан Џамбазовски и од високи претставници на МНР. Господинот Талеб Рифаи ќе се обрати пред студентите на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид.

                Сите заинтересирани студенти и други лица кои се заинтересирани за присуство на ова предавање ги покануваме во амфитеатарот на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид во 14:30ч.

 

Од управата на факултетот

 

 

 

Увид во тестовите и впишување оценки Проф Д-р Климе Попоски 29 06 2014

 

Се известуваат студентите дека увид во тестовите и впишување оценки кај  проф.Д-р Климе Попоски ќе се биде на ден 28.06.2014 година (сабота) во 11 и 30 часот.

Охрид, 28.06.2014                                         

Проф Д-р Климе Попоски

 

 

РЕЗУЛТАТИ ТУРИСТИЧКА ПРАКТИКА 29 06 2014

 

 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТИДЕНТИТЕ ОД ЧЕТВРТА  И ТРЕТА ГОДИНА – ТУРИЗАМ КОИ ПОЛАГАА ТУРИСТИЧКА ПРАКТИКА ВО Т.А. ,,ВЕНУС-ТРАВЕЛ,, И СТУДЕНТИТЕ ОД ТРЕТА ГОДИНА - ХРН И ГИД КОИ ПОЛАГАА УГОСТИТЕЛСКА ПРАКТИКА ВО ХОТЕЛ ,,ДЕНАРИУС,, ДЕКА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИСПИТИТЕ ЌЕ БИДАТ ОБЈАВЕНИ ПРЕД КАБИНЕТОТ НА ПРЕДМЕТНИОТ НАСТАВНИК  ВО ПОНЕДЕЛНИК НА 30.06.2014 ВО 14.00 ЧАСОТ КОГА И ЌЕ МОЖАТ ДА СИ ЗЕМАТ ОЦЕНКА СТУДЕНТИ КОИ ГО ПОЛОЖИЛЕ ИСПИТОТ.

СО ПОЧИТ,

ТОШО ЧОЧОРОСКИ,

предметен наставник   

 

 

 

Внесување на оцени Проф. Др. Симона Мартиноска Охрид 20 06 2014

 

Внесување на оцени од јунската сесија кај Проф. Др. Симона Мартиноска се закажува за 23.06.2014 година, понеделник, во 10:00 часот во кабинетот на Професорката. 19.06.2014

 

Предметен наставник

 

Проф. Др. Симона Мартиноска

 

 

РАСПОРЕД НА СТУДЕНТИ ЗА ПРАКСА ОД ВТОРА ГОДИНА ОСИГУРУВАЊЕ 20 06 2014
Испити проф д-р Марјан Николовски Охрид 18 06 2014

 

Испитите на прв и втор циклус на студии на насока БФК кај проф д-р Марјан Николовски ќе се одржат на 27.06.2014 година во 12 часот.

 

 

Предметен професор

Проф д-р Марјан Николовски

 

 

Испити кај проф д-р Миодраг Лабовиќ Охрид 18 06 2014

 

Испитите на прв и втор циклус на студии на насока БФК кај проф д-р Миодраг Лабовиќ ќе се одржат на 27.06.2014 година во 12 часот.

 

Предметен професор

Проф д-р Марјан Николовски

 

 

Испитот по предметот осигурителни операции 17 06 2014

 

Испитот по предметот осигурителни операции кај проф Трајче Латиноски ќе се одржи на 21.06.2014 година во 10 часот.

 

 

Испитот по МИС Охрид 17 06 2014

 

Испитот по МИС кај Проф. д-р Мирјана Секуловска во Охрид ќе се одржи на 20 јуни 2014 г. во 14:00 часот.

 

 

предметен професор

Проф. д-р Мирјана Секуловска

 

 

Информациони технологии и Актуарство 17 06 2014

 

За предметите Информациони технологии и Актуарство се дозволува уште еден термин во јунската сесија на 24.06.2014 во 10 часот. Од предметниот професор.

 

 

предметен професор ТОШО ЧОЧОРОСКИ 16 06 2014

 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД НАСОКАТА ТУРИЗАМ - ТРЕТА И ЧЕТВРТА ГОДИНА ДЕКА ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ТУРИСТИЧКА ПРАКТИКА ЌЕ СЕ ПОЛАГА НА 24.06.2014 год.(ВТОРНИК) ОД 16.00 часот во Т.А.,,ВЕНУС – ТРАВЕЛ,, - ОХРИД, А ДОДЕКА ИСПИТОТ ПО УГОСТИТЕЛСКА ПРАКТИКА И ПРАКТИЧНА РАБОТА НА НАСОКИТЕ ХРН И ГИД ЌЕ СЕ ПОЛАГА НА 25.06.2014 (СРЕДА) ОД 16.00 часот ВО ХОТЕЛ ,,ДЕНАРИУС,, - ОХРИД. СТУДЕНТИТЕ КОИ НЕМА ДА ГИ ИСПОЛНАТ ОСНОВНИТЕ ПРЕДУСЛОВИ: УНИФОРМА, ПОТВРДИ ОД РЕАЛИЗИРАНА ПРАКТИЧНА РАБОТА ВО ОБЈЕКТ, ИЗРАБОТЕНИ И ПРЕДАДЕНИ ПРАКТИЧНИ РАБОТНИ ЗАДАЧИ ОД ПРАКТИЧНАТА НАСТАВА ЗА ВРЕМЕ НА СЕМЕСТАРОТ НЕМА ДА ИМ БИДЕ ДОЗВОЛЕНО ДА ГО ПОЛАГААТ ИСПИТОТ ВО ОВАА ИСПИТНА СЕСИЈА. ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ОД ПРЕДХОДНО НАВЕДЕНИТЕ ГОДИНИ ВАЖАТ ИСТИТЕ ПРАВИЛА КАКО ЗА РЕДОВНИТЕ, ОСВЕН ПОТВРДАТА ЗА РЕАЛИЗИРАНА ПРАКТИЧНА РАБОТА ВО ОБЈЕКТ КОЈА СЕ ЗАМЕНУВА СО ПРАКТИЧНАТА РАБОТНА ЗАДАЧА ПО ПРЕДХОДНО ЗАДАДЕНА ТЕМА КОЈА ТРЕБА ДА СЕ ДОСТАВИ ВО ДВА ПРИМЕРОЦИ НА ДЕНОТ НА ИСПИТОТ. ИСПИТОТ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВА И ВТОРА ГОДИНА НА НАСОКИТЕ ТУРИЗАМ, ХРН И ГИД-РЕДОВНИ И ВОНРЕДНИ СИ ОСТАНУВА СПОРЕД ДОГОВОРЕНОТО, ОДНОСНО ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ ЗА ВРЕМЕ НА СЕПТЕМВРИСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА ПОСЛЕ ОБАВУВАЊЕ НА ЛЕТНАТА ПРАКСА-ПРАКТИЧНАТА РАБОТА ВО ОБЈЕКТИ И ИЗРАБОТКА НА ПРАКТИЧНИТЕ РАБОТНИ ЗАДАЧИ.

 

СО ПОЧИТ, ТОШО ЧОЧОРОСКИ,

предметен професор - стручен соработник на ФТУ Охрид од областа на Туристичкото стопанство

 

 

Испитите кај проф д-р Ристо Речкоски 16 06 2014

 

Испитите кај проф д-р Ристо Речкоски се одложени ќе се одржат на 23.06.2014 година во 10 часот.

 

                                                                                    Предметен професор

                                                                                 Проф д-р Ристо Речкоски

 

 

 

задолжителната пракса II година насока Осигурување 16 06 2014

 

Се известуваат студентите од II година насока Осигурување дека на 18.06.2014г. во 12 часот во Предавална 4 ќе ги добијат сите потребни информации во врска со задолжителната пракса која треба да ја изведуваат во компаниите за осигурување во Република Македонија во периодот од 23.06-04.07.2014 година. Охрид, 16.06.2014 г.

 

Oдговорно лице за пракса на насока Осигурување

 

Проф. Д-р Братислав Милошевиќ

 

 

Испитите кај проф д-р Јованка Тутеска 16 06 2014

 

Испитите кај проф д-р Јованка Тутеска се одложени ќе се одржат на 26.06.2014 година во 12 часот.

 

                                                                                    Предметен професор

                                                                                 Проф д-р Јованка Тутеска

 

 

 

Aнализата на случај 16 06 2014

 

Се известуваат редовните и вонредните студенти на студискaта програма „Безбедност и финансиска контрола“ во Охрид кои запишале повторување на предметна програма Кривично процесно право дека Aнализата на случај ќе се одржи на 20.06.2014 (петок). Оваа самостојна работа т.е. Aнализата на случај НЕ Е задолжителна активност. Бодовите кои ќе ги освојат студентите преку Анализата на случај ќе бидат земени во предвид за септемвриската испитна сесија.

 

наставник, доц. д-р Катерина Крстевска

 

 

ОГЛАС За ангажирање на студент за работа во кујаната при ФТУ-Охрид 13 06 2014

 

ОГЛАС За ангажирање на студент за работа во кујаната при ФТУ-Охрид

 

 

Сите студенти кои имаат желба да работат во кујната, да внесат свежи идеи да дадат свој придонес во развивањето на едукативниот процес, креирање на иновативни менија да достават CV и контакт телефон кај проф. Д-р Ангела Василеска најдоцна до 30.06.2014 год. Предност имаат студентите од насоките Гастрономија, Гастрономија, исхрана и диететика и Хотелско-ресторански менаџмент III год. како и веќе дипломирани студенти од наведените насоки. Со ангажирањето на студент за работа во кујната факултетот овозможува создавање на виско професионални кадри од областа на гастрономијата и исхраната, вклучување во понатамошниот едукативен процес во рамките на нашата обрзовна институција како и создавање можност за нивно афирмирање и вработување во престижни институции во секторот угостителство и туризам.

 

Со почит,

 

Охрид,

 

Проф. Д-р Ангела Василеска Раководител на насоките гастрономија, исхрана и диететика и Хотелско-ресторански менаџмент

 

 

 

 

 

 

- Распоред на испити, Ноември, Охрид 2014

 

- Распоред на предавања зимски семестар 2014/15 Охрид

 

 

- Распоред на испити 3 -та година, Август Велес 2014

 

- Распоред на испити Велес 09/2014

 

- Распоред на испити 3 -та година, Август Охрид 2014

 

 

 

- Распоред на испити Велес 05/2014

 

- Распоред на испити Велес 04/2014

 

- Распоред на испити Април Јуни и Септември Охрид 2013/2014

 

 

- Распоред на предавања летен семестар 2013/14 БФК

 

- Распоред на испити Велес 01/2014

 

 

- Распоред на предавања летен семестар 2013/14 Охрид и Велес

 

- Распоред на испити Велес 11/2013

 

- Распоред на испити Охрид 01/2014

 

- Распоред на испити Охрид 11/2013

 

 

- Термини за консултации Охрид Зимски семестар 2013/2014

 

 

- Распоред на предавања зимски семестар 2013/14 Охрид и Велес

 

 

- Распоред на испити Велес 09/2013

 

- Распоред на испити Охрид 09/2013

 

- РАСПОРЕД НА СТУДЕНТИ ОД ПРВА И ВТОРА ГОДИНА - НАСОКА: ТУРИЗАМ, ГИД, ХРН ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРАКТИЧНА РАБОТА ВО УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ

 

- Распоред на испити Велес 06/2013

 

- Распоред на испити Охрид и БФК 06/2013

 

 

- Распоред на испити Велес 01/2013

- Распоред на испити Охрид 04/2013

 

 

- Распоред на предавања летен семестар 2012/13 БФК Скопје и Охрид

 

- Распоред на предавања летен семестар 2012/13 Охрид и Велес

 

 

- Распоред на испити Велес 01/2013

 

- Распоред на испити Охрид 01/2013

 

 

 

- Распоред на испити Велес 11/2012

 

- Распоред на испити Охрид 11/2012

 

 

- Распоред на предавања зимски семестар 2012/13 БФК Скопје и Охрид

 

- Распоред на предавања зимски семестар 2012/13 Охрид и Велес

 

 

 

- Распоред на испити Велес 09/2012

 

- Распоред на испити Охрид 09/2012

 

 

- Распоред на испити Велес 06/2012

 

- Распоред на испити Охрид 06/2012

 

 

 

- Распоред на испити Велес 04/2012

 

- Распоред на испити Охрид 04/2012

 

 

- Распоред на предавања летен семестар 2011/12 БФК Скопје и Охрид

 

- Распоред на предавања летен семестар 2011/12 Охрид и Велес

 

 

 

 

- Термини за консултации

 

 

 

 

  Bookmark and Share
 
- Испити Проф. д-р Лилјана Баткоска Охрид 09 2014
- Испити Проф. д-р Лидија Симонческа Велес 09 2014
- Испит МИС Охрид 09 2014
- Испити Проф. д-р Лидија Симонческа 09 2014
- Испити Проф. д-р Пеце Николовски 09 2014
- Криминалистичка методика 09 2014
- Царинска управна постапка 09 2014
- Испити Проф. д-р Цветко Андреески 09 2014
- Испит Криминалистичка техника 09 2014
- Испити Проф. д-р Симона Мартиноска 09 2014
- Испити Проф. д-р Сашо Коруновски 09 2014 Охрид и Велес
- Испити Проф. д-р Данијела Милошоска 09 2014
- Испити Проф. Тоше Чочороски 09 2014
- Испити Проф. д-р Иванка Нестороска 09 2014
- Испити Охрид Проф. д-р Габриела Ракичевиќ 09 2014
- Испит Кривично процесно право 08 2014
- Испит Англиски јазик 08 2014
- Испити Проф. д-р Лилјана Баткоска Велес 09 2014
- Испити Проф. д-р Пере Аслимоски Охрид и Велес 09 2014
- Испити Проф. д-р Јованка Билјан Охрид и Велес 09 2014
- Испити Информациони технологии и Актуарство 06 2014
- Прелиминарна Кривично процесно право 08 2014
- Испит МИС Охрид 06 2014
- Колоквиуми конечни МИС Охрид 06 2014
- Испити Проф. д-р Лидија Симонческа Охрид 06 2014
- Испити Проф. д-р Лилјана Баткоска Велес 06 2014
- Испит Финансиски систем Велес 06 2014
- Испити Проф.д-р Ристо Речкоски Охрид 06 2014
- Дополнително испити Проф. д-р Јованка Билјан Охрид 06 2014
- Испити и колоквиуми Проф. д-р Габриела Ракичевиќ Охрид 06 2014
- Криминалистичка техника Испит и колоквиуми Охрид 06 2014
- Испити Проф. д-р Пере Аслимоски Охрид 06 2014
- Комисиски испит Охрид 06 2014
- Испити Проф. д-р Ивица Смиљковски Охрид 06 2014
- Испити Доц. д-р Катерина Ангелевска Охрид 06 2014
- Испити Проф д-р Симона Мартиноска Охрид и Велес 06 2014
- Испит Информациони технологии Охрид 06 2014
- Колоквиуми Принципи на управување со ризици Охрид 06 2014
- Крајни оценки Проф. д-р Пере Аслимоски Охрид 06 2014
- Испити и колок Крајни Проф. д-р Сашо Коруновски Охрид 06 2014
- Испити Проф. д-р Климе Попоски Охрид 06 2014
- Испити Проф .д-р Злате Димоски Охрид 06 2014
- Актуарство Крајни резултати Охрид 06 2014
- Пензиско и социјално осигурување Охрид 06 2014
- Испити Проф. д-р Лилјана Баткоска Охрид 06 2014
- Испити проф. др. Иванка Нестороска Охрид 06 2014
- Испити и колоквиуми Проф. д-р Пере Аслимоски Охрид 06 2014
- Испити и колоквиуми Проф. д-р Јованка Билјан Охрид и Велес 06 2014
- Испит Кривично процесно право Охрид 06 2014
- Испит Криминалитет и детекција Охрид 06 2014
- Актуарство Испит и Колоквиуми Охрид 06 2014
- Прелиминарна листа Проф. д-р Пере Аслимоски 06 2014
- Царинско право испит Охрид 06 2014
- Менаџмент на човечки ресурси II Колоквиум Охрид 06 2014
- Пензиско и социјално осигурување II Колоквиум Охрид 06 2014
- Прелиминарна листа Проф. д-р илјана Баткоска Охрид 06 2014
- Испит Англиски јазик Охрид 06 2014
- Кривично процесно право испит бфк Охрид 06 2014
- Храна и култура крајни Велес 06 2014
- Колоквиуми II МИС Охрид и Велес 05 2014
- Колоквиуми Проф. д-р Јованка Билјан Велес и Охрид 05 2014
- Принципи на управување со ризик I и I поправен колок 05 2014 Охрид
- Актуарство II колоквиум Охрид 05 2014
- Испити и колоквиуми Царинско работење Охрид 05 2014
- Колоквиуми II - ри Проф. д-р Пере Аслимоски Велес 05 2014
- Колоквиуми крајни Проф. д-р Сашо Коруновски Охрид 05 2014
- Колоквиуми Проф. д-р Лидија Симонческа Охрид 05 2014
- Колоквиуми II - ри Проф. д-р Пере Аслимоски Охрид и Велес 05 2014
- Криминалистичка техника Прелиминарна и II Колоквиум БФК 05 2014
- Патнички агенции 2 колоквиум Охрид 05 2014
- Колоквиуми 2 Проф. д-р Лилјана Баткоска Охрид 05 2014
- Колоквиуми Проф. д-р Иванка Нестороска Охрид и Велес 05 2014
- Меѓународна трговија II колоквиум Охрид 05 2014
- Кривично процесно право Прелиминарна листа Охрид 05 2014
- Испит МИС Охрид 05 2014
- Англиски јазик II Колоквиум Охрид 05 2014
- Испити и Колоквиуми Проф. д-р Пере Аслимоски Охрид 05 2014
- Англиски јазик I и II колоквиум Охрид 05 2014
- II Колоквиум Кривично процесно право Охрид 05 2014
- Колоквиум Проф. д-р Ивица Смиљковски Охрид 05 2014
- Колоквиум Проф. д-р Пере Аслимоски Велес 05 2014
- Колоквиум Англиски јазик Поправен 05 2014
- Колоквиум Проф. д-р Јованка Билјан Охрид 05 2014
- Колоквиум поправен МИС Охрид 05 2014
- Испити Проф. д-р Габриела Ракичевиќ Охрид 05 2014
- Испит Криминалистичка методика БФК Охрид 05 2014
- I Колоквиум Пензиско и социјално осигурување Охрид 04 2014
- Поправен колоквиум Проф. д-р Иванка Нестороска Охрид 04 2014
- Актуарство I колоквиум Охрид 04 2014
- Испити Проф. д-р Симона Мартиноска Охрид 04 2014
- Испити Проф. д-р Сашо Коруновски Охрид 04 2014
- Поправен колоквиум и дополнителни испити Ох и Ве Проф. д-р Ј Билјан
- Поправен колоквиум Проф. д-р Пере Аслимоски Охрид 04 2014
- Криминалистичка техника I поправен колоквиум Охрид 04 2014
- Кривично процесно право конечни Охрид 04 2014
- Испити Проф. д-р Габриела Ракичевиќ Охрид 04 2014
- Испити Проф. д-р Катерина Ангелевска Охрид 04 2014
- Испити Проф. д-р Лилјана Баткоска 04 2014 Охрид
- I поправен колоквиум Проф. д-р Лилјана Баткоска 04 2014 Охрид
- I Коловиум Проф д-р Пере Аслимоски Велес 04 2014
- I колоквиум Царинска тарифа Охрид 04 2014
- Испити Проф. д-р Ивица Смиљковски Охрид 04 2014
- I колоквиум Патнички агенции Охрид 04 2014
- I колоквиум Туристичка Географија Охрид 04 2014
- II Колоквиум Проф. д-р Ивица Смиљковски Охрид 04 2014
- I поправен колоквиум Кривично процесно право Охрид 04 2014
- Испит Кривично процесно право Охрид 04 2014
- Испити Проф. д-р Иванка Нестороска Охрид 04 2014
- Прв колоквиум Криминалистичка техника Охрид 04 2014
- Прв колоквиум Проф, д-р Иванка Нестороска Велес 04 2014
- Колоквиуми и испити Проф. д-р Јованка Билјан Охрид 04 2014
- Прв колоквиум Менаџмент на човечки ресурси Охрид 04 2014
- Прв колоквиум Проф. д-р Сашо Коруновски Охрид 04 2014
- Прв Колоквиум Проф. д-р Цветко Андреески Охрид 04 2014
- Проф. д-р Иванка Нестороска I Колоквиум Охрид 04 2014
- Царинска тарифа I Колоквиум Охрид 04 2014
- Безбедност во туризмот Прв колоквиум Охрид 04 2014
- Прв колоквиум Англиски јазик Охрид 04 2014
- Прв колоквиум Криминалистичка психологија Охрид 04 2014
- Прв колоквиум Меѓународна трговија Охрид 04 2014
- Прв колоквиум Кривично процесно право 04 2014
- Прв колоквиум Проф. д-р Лилјана Баткоска Охрид 04 2014
- Прв колоквиум МИС Охрид и Велес 03 2014
- Прв Колоквиум Проф. д-р Пере Аслимоски Охрид 03 2014
-Прв колоквиум Проф. д-р Ивица Смиљковски Охрид 03 2014
- Испит Проф. д-р Иванка Нестороска Охрид 03 2014
- Резултати Проф. д-р Сашо Коруновски 03 2014
- Меѓународен патнички промет 2 колоквиум 02 2014
- Финансиски системи конечни Велес 02 2014
- Испити Дополнително Проф. д-р Јованка Билјан Велес 02 2014
- Испити Проф. д-р Иванка Нестороска Велес 02 2014
- Испити Проф. д-р Габриела Ракичевиќ Велес 02 2014
- Испит Англиски јазик Велес 02 2014
- Испити Проф. д-р Јованка Билјан Велес 02 2014
- Испити Проф. д-р Симона Мартиноска Велес 02 2014
- Испити Проф. д-р Мирјана Секуловска Охрид и Велес 02 2014
- Испитит Проф. д-р Пере Аслимоски Велес 02 2014
- Испити Проф. д-р Лилјана Баткоска Велес 02 2014
- Испит Ресторански менаџмент Велес 02 2014
- Испити Проф. д-р Ристо Речкоски Охрид
- Дополнителен испит и колоквиум Проф. д-р Пере Аслимоски Охрид 02 2014
- Испит Бизнис Информатика Охрид 02 2014
- Испити Проф. д-р Лидија Симонческа 02 2014
- Осигурување во земјоделието Охрид 02 2014
- Финансиски системи Конечни Охрид 02 2014
- Поправен колоквиум Меѓународен патнички промет Охрид 02 2014
- Испити Проф. д-р Лилјана Баткоска Охрид 02 2014
- Комисиски Фискален систем и Даночно работење Охрид 02 2014
- Менаџмент со осигурителни операции Охрид 02 2014
- Испити Проф. д-р Ивица Смиљковски Охрид 02 2014
- Криминалистичка методика Конечни Охрид 02 2014
- Криминалистичка методика Втор поправен колоквиум Охрид 02 2014
- Испити и колоквиуми Проф. д-р Габриела Ракичевиќ Охрид 01 2014
- Испити и колоквиуми Проф. д-р Јованка Билјан Охрид 01 2014
- Крајни оценки Проф. д-р Лилјана Баткоска Охрид 01 2014
- Кривично процесно право Крајни БФК 01 2014
- Колоквиуми крајни оценки Проф. д-р Сашо Коруновски Охрид 01 2014
- Испити и крајни колоквиуми Проф. д-р Симона Мартиноска Охрид 01 2014
- Информациони технологии Завршни Охрид 01 2014
- Кривично процесно право БФК Охрид 01 2014
- Криминалистичка методика Конечни Охрид 01 2014
- Деловно планирање 2 колоквиум Охрид 01 2014
- Интерна и екстерна контрола Конечни 01 2014 Охрид
- Методика на истражување на организиран криминал Прелим. Охрид 01 2014
- Испити Проф. д-р Пере Аслимоски Охрид 01 2014
- Меѓународен патнички промет 1 колоквиум Охрид 01 2014
- Методика на истражување финансиски криминач Прелиминарна 01 2014
- Методика на истражување на компјутерски криминал Прелиминарна 01 2014
- Англиски јазик Испит Охрид 01 2014
- Бизнис информатика Колоквиум Охрид 01 2014
- Ресторански менаџмент крајни резултати 01 2014
- Уставно право Втор колоквиум Проф. д-р Јове Кекеновски 01 2014
- Германски јазик Втор колоквиум Проф. Јагода Стрезоска 01 2014
- Прелиминарна листа колоквиуми Проф. д-р Пере Аслимоски 01 2014
- Колоквиуми Проф. д-р Миладин Крстаноски 01 2014
- Англиски јазик втор колоквиум 01 2014
- Финансиски системи 2 Колоквиум и поправен 1 колок, Охрид 01 2014
- Методика на истражување финансиски криминал 2 колок 01 2014
- Царинско работење 2 колоквиум 01 2014
- Методика на истражување на организира криминал 2 колок 01 2014
- Осигурување во земјоделието колоквиумски 01 2014 Охрид
- Превенција на криминалитет 01 2014 БФК Охрид
- Основи на туризмот Колоквиуми 12 2013 Охрид
- Царинско познавање на стоката втор колоквиум Охрид 12 2013
- Колоквиуми Проф. д-р Габриела Ракичевиќ Охрид 12 2013
- Ресторански менаџмент Втор колоквиум Охрид 12 2013
- Колоквиуми континуирано Кривично процесно право Охрид 12 2013
- Колоквиуми Проф.д-р Иванка Нестороска Охрид 12 2013
- Втор колоквиум Проф. д-р Ристо Речкоски Охрид 12 2013
- Втор колоквиум Проф. д-р Лилјана Баткоска Охрид 12 2013
- Криминалистичка методика втор колоквиум Охрид 12 2013
- Информациони технологии Колоквиуми Охрид 12 2013
- Прв поправен колоклвиум Менаџмент Охрид 12 2013
- Германски јазик Проф. Елена Цицковска Охрид 12 2013
- Финансиски систем Колоквиум Велес 12 2013
- Колоквиуми Проф. д-р Сашо Коруновски Охрид и Велес 12 2013
- II Поправен колоквиум методика на истраж. на орг. криминал 12 2013
- Конечни резултати Кривично процесно право 12 2013
- Колоквиуми и испити Проф. д-р Лидија Симонческа Охрид и Велес 12 2013
- Колоквиуми и испит Проф. д-р Пере Аслимоски 12 2013
- Колоквиуми поправни Проф. д-р Пере Аслимоски 12 2013
- Колоквиум Меѓународни односи и меѓ. соработка БФК 12 2013
- Колоквиум Организирање конгреси и средби Охрид и Велес 12 2013
- Испити Проф д-р Лилјана Баткоска Охрид и Велес 12 2013
- II колоквиум Ресторански менаџмент Велес 12 2013
- I колоквиум поправен Меѓународни односи БФК Охрид 12 2013
- I колоквиум Осигурување во земјоделието Велес 12 2013
- I колквиум поправен Управно право Охрид 12 2013
- Втор колоквиум МЧР 12 2013
- Колоквиуми Основи на туризам Охрид и Велес 12 2013
- Колоквиум Англиски јазик Велес 11 2013
- Испит Кривично процесно право Охрид 11 2013
- Колоквиум поправен Основи на право со туристичко право 11 2013
- Колоквиум поправен Осигурително право Охрид 11 2013
- Колоквиум Уставно право Охрид 11 2013
- Испит Пензиско и социјално осигурување Охрид 11 2013
- Испит МИС Велес 11 2013
- Информациски технологии поправен колоквиум Охрид 11 2013
- I Колоквиум Деловно комуницирање Охрид 11 2013
- Испит МИС Охрид 11 2013
- Испити Проф. д-р Јованка Билјан Охрид 11 2013
- Испит Осигурителни операции Охрид 11 2013
- I Колоквиум Поправен Проф. д-р Лилјана Баткоска Охрид 11 2013
- I Колоквиум и испит Проф д-р Сашо Коруновски Велес 11 2013
- I Колоквиум Поправен Криминалистичка методика Охрид 11 2013
- Меѓународни односи и меѓународна соработка на БФК во Охрид 11 2013
- I Колоквиум Финансиски ситеми Охрид 11 2013
- Поправниот колоквиум по предметот АНГЛИСКИ ЈАЗИК Охрид 11 2013
- I Колоквиум Проф д-р Пере Аслимоски Охрид и Велес 11 2013
- I Колоквиум поправен и Испит Проф д-р Габриела Ракичевиќ ох ве 11 2013
- I Колоквиум Поправен Проф д-р Братислав Милошевиќ 11 2013
- I Колоквиум Управно право Охрид 11 2013
- I Колоквиуми Проф. д-р Сашо Коруновски 11 2013
- I Колоквиум и Испит Менаџмент на човечки ресурси 11 2013
- I Колоквиум Управно право БФК 11 2013
- I Колоквиум и Испит Осигурување во земјоделието 11 2013
- I Колоквиум Деловно комуницирање 11 2013
- Испити и I Колоквиум Проф. д-р Иванка Нестороска Охрид и Велес 11 2013
- Испит Уставно право Охрид 11 2013
- I Колоквиуми и Испит Проф. Симона Мартиноска 11 2013
- I Колоквиум Криминалистичка методика 11 2013
- I Колоквиум Сметководство Охрид и Велес 11 2013
- I Колоквиум Социологија на туризмот Охрид 11 2013
- I Колоквиум Информациони технологии 11 2013
- Англиски јазик Испит 11 2013
- I Колоквиуми Англиски јазик Охрид и Велес 11 2013
- I Колоквиум Основи на туризам со гастрономски туризам 11 2013
- I Колоквиум Финансиски системи Велес 11 2013
- I Колоквиум Царинско Работење 11 2013
- I Колоквиум Нутрицизам Охрид и Велес 11 2013
- I Колоквиум Проф. д-р Лилјана Баткоска МУС Охрид 11 2013
- I Колоквиум Ресторански менаџмент Охрид и Велес 11 2013
- I Колоквиум Проф. д-р Ристо Речкоски Охрид 11 2013
- Прв Колоквиум Проф. д-р Габриела Ракичевиќ Охрид и Велес 11 2013
- Прелиминарна листа Кривично процесно право Охрид 11 2013
- Испит Бизнис информатика Велес 09 2013
- Испити МИС Проф. д-р Мирјана Секуловска Охрид и Велес 09 2013
- Испити Проф. д-р Лилјана Баткоска Охрид 09 2013
- Испити и колок Дополнително Проф. д-р Јованка Билјан Охрид 09 2013
- Испити Проф. д-р Ристо Речкоски Охрид 09 2013
- Испит Финансиски систем Охрид и Велес 09 2013
- Испити Проф. д-р Лидија Симонческа Велес 09 2013
- Испит Проф. д-р Трајче Дојчиноски Охрид и Велес 09 2013
- Испит Проф. д-р Томе Баткоски Охрид 09 2013
- Испит Криминологија БФК Охрид 09 2013
- Испити и колоквиуми Проф. д-р Лидија Симонческа Охрид 09 2013
- Испити Проф. д-р Ивица Смиљковски Охрид 09 2013
- Испити и колоквиуми Проф. д-р Јованка Билјан Охрид 09 2013
- Испит и колоквиум Перење пари Охрид БФК 09 2013
- Испит Меѓународен тероризам Охрид 09 2013
- Испит Проф. д-р Габриела Ракичевиќ Охрид Велес 09 2013
- Испит Проф. д-р Симона Мартиноска Охрид 09 2013
- Испит Кривично процесно право 09 2013
- Испити Проф. д-р Пере Аслимоски Охрид и Велес 09 2013
- Испити Доц. д-р Татјана Димоска Охрид 09 2013
- Испит Информациони технологии 29 08 2013
- Испити Проф. д-р Јованка Билјан Велес 08 2013
- Испити Проф. д-р Сашо Коруновски 08 2013
- Испит Англиски јазик 08 2013
- Испити Проф. д-р Иванка Нестороска Велес 08 2013
- Испити Проф. д-р Иванка Нестороска Охрид 08 2013
- Испити Храна и култура и Класична кујна Велес 07 2013
- Испит Криминологија БФК 07 2013

 

MON
Tempus
Erasmus

 

- Решение за работен однос