Студиска програма: Гастрономија

 • Запознаете ја уметноста на гастрономијата, истражувајќи ги богатите традиции, кулинарските техники и иновативните трендови кои го обликуваат светот на храната и пијалоците
 • Развивајте ги вашите кулинарски вештини, креативност и бизнис акумен како што учите од професионалците во индустријата и стекнувате искуство во нашите современи капацитети

 • Придружете се на заедницата на аспиративни готвачи, ентузијасти на храна и експерти во индустријата, поттикнувајќи средина каде можете да разменувате идеи, да градите мрежи и да истражувате кулинарски иновации заедно
 • Откријте ги глобалните вкусови и проширете ги вашите кулинарски хоризонти преку меѓународни студиски патувања и културни размени, искусувајќи различни кулинарски традиции и стекнувајќи глобална перспектива за гастрономијата

Академски назив:

 • Дипломиран Гастроном
 • Bachelor in Gastronomy

Период:

 • 4 години
 • 240 ЕКТС

Раководител

Детална студиска програма

Семестар 1

Код Назив Задолжителен / Изборен ЕКТС
Г101 Економика на туризам и угостителство З 7
Г102 Познавање на стока со наука за исхрана З 7
Г103 Основи на право со туристичко право З 8
Г104 Основи на готварство З 8

Семестар 2

Код Назив Задолжителен / Изборен ЕКТС
Г201 Техники на послужување З 7
Г202 Микробиологија на храна и пијалаци З 7
Г203 Странски јазик A1 (Француски) З 7
Г2ХХ Изборен предмет И 6
  Практична работа З 3

Бизнис информатика

Социологија

Економика на претпријатија

Економија

Хотелиерство

Семестар 3

Код Назив Задолжителен / Изборен ЕКТС
Г301 Стандардизација во туризмот и угостителството З 8
Г302 Ресторански менаџмент З 7
Г303 Деловно комуницирање З 7
Г304 Странски јазик А2 (Француски) З 8

Семестар 4

Код Назив Задолжителен / Изборен ЕКТС
Г401 Нутрицизам З 7
Г402 Менаџмент информациони системи во угостителството З 7
Г403 Национална кујна З 7
Г4ХХ Изборен предмет И 6
  Практична работа З 3

Принципи на јавната администрација

Банкарско работење

Безбедност во туризмот

Менаџмент на човечки ресурси

Основи на менаџмент

Промотивни активности

Психологија во туризам и угостителство

Туристичка географија

Комуникации во туризмот

Семестар 5

Код Назив Задолжителен / Изборен ЕКТС
Г5ХХ Изборен предмет И 6
Г5ХХ Изборен предмет И 6
Г5ХХ Изборен предмет И 6
Г5ХХ Изборен предмет И 6
Г5ХХ Изборен предмет И 6

Информациски и комуникациски технологии

Менаџмент во туризам и угостителство

Културно наследство

Социологија на туризмот

Претприемништво

Бизнис математика

Статистика

Храна и култура

Канали на продажба

Маркетинг истражување

Финансиски пазари и институции

Одржлив развој на туризмот

Организирање на конгреси и средби

Психологија на исхрана

Стратегиски менаџмент

Туристичка дестинација

Управувачко сметководство

Осигурување во туризмот и угостителството

Енологија

Методи за испитување на квалитет на храна и пијалаци

Договори во меѓународниот промет

Логистички системи

Бизнис операциони истражувања

Сообраќај во туризмот

Семестар 6

Код Назив Задолжителен / Изборен ЕКТС
Г601 Сензорна анализа на храна З 7
Г602 Диететика З 7
Г603 Бар и барско работење З 7
Г6ХХ Изборен предмет И 6
  Практична работа З 3

Здравствен туризам

Животна средина и туризам

Анимации во туризмот

Меѓународен менаџмент

Патнички агенции

Маркетинг во туризмот

Иноформациони системи во туризмот

Контролинг

Семестар 7

Код Назив Задолжителен / Изборен ЕКТС
Г701 Пекарство и слаткарство З 7
Г702 Странски јазик Б З 7
Г703 Гастрономски туризам З 7
Г7ХХ Изборен предмет И 6
  Практична работа З 3

Валоризација на туристичките ресурси

Агенциско работење

Управно право

Корпоративно финансиско управување

Стратегии на интегрирано пазарно комуницирање

Деловно право

Деловно планирање

Организациско учење

Странски јазик Б

Социјална патологија

Сметководство

Семестар 8

Код Назив Задолжителен / Изборен ЕКТС
Г801 Менаџмент на производство на храна во угостителството З 6
Г6ХХ Изборен предмет И 6
Г8ХХ Изборен предмет И 6
Г8ХХ Изборен предмет И 6
Г802 Дипломска работа З 6

Осигурување во земјоделството

Хотелски инженеринг

Економија на развој

Облигационо право

Менаџмент на знаење

Политика на развој на туризмот

Трговско право

Можности за кариера

Со нашата диплома по гастрономија, ќе отворите свет на возбудливи можности за кариера. Постојат четири клучни области каде што вашата диплома може да ве води:

 • Главен готвач: Дипломираните можат да градат кариера како главен готвач, водејќи кулинарски тимови и управување со процесите на престижни ресторани, хотели или одморалишта. Тие го надгледуваат развојот на менито, обезбедуваат контрола на квалитетот и создаваат исклучителни искуства во кујната.
 • Менаџер за храна и пијалоци: Со цврста основа во гастрономијата и бизнис менаџментот, дипломираните можат да се развиваат како менаџери за храна и пијалоци. Тие ги надгледуваат целокупните операции на објектите каде се подготвува и служи храна и пијалоци, вклучувајќи го планирањето на менито, управувањето со инвентарот, надзорот на персоналот и обезбедувањето на исклучителна услуга на корисниците.
 • Кулинарски претприемач: Програмата ги подготвува студентите со знаење и вештини за да започнат свои кулинарски потфати. Без разлика дали станува збор за отворање ресторан, кетеринг сервис или друг бизнис за храна, студентите можат да ја применат својата креативност и кулинарска експертиза за да создадат уникатни искуства во кујната и да изградат успешни кулинарски бизниси.
 • Консултант: Дипломираните можат да работат како консултанти за храна и пијалоци, обезбедувајќи стручни совети за ресторани, хотели и други бизниси во угостителството. Тие помагаат во развојот на менито, создавањето концепти, оптимизацијата на трошоците и зајакнувањето на севкупните искуства на гостите, помагајќи им на бизнисите да напредуваат во конкурентната кулинарска индустрија.

Ова се само неколку од возбудливите патеки за кариера што ве очекуваат со дипломата по гастрономија. Можностите се бескрајни, а вашата диплома ќе ги отвори вратите за исполнето професионално патување.