Студиска програма: Хотелско ресторански менаџмент

 • Од управување со луксузни хотели и убави ресторани до надгледување на планирање на настани и процеси, нашата програма отвора врати за широк спектар на можности за кариера во глобалната угостителска индустрија

 • Проучете го светот на управувањето со хотелите и рестораните и стекнете сеопфатно разбирање на процесите, извонредноста на услугите и стратешкиот бизнис менаџмент преку нашата специјализирана наставна програма

 • Придружете се на заедницата на страствени поединци посветени на угостителството, каде што ќе имате можност да се вмрежувате со професионалци во индустријата, да се вклучите во праксата и да учествувате во различни официјални настани, градејќи непроценливи врски за вашата идна кариера

 • Проширете ја вашата глобална перспектива и зајакнете ја вашата културна интелигенција преку меѓународни студиски патувања и програми за размена, претопувајќи се во разновидни угостителски култури и добивајќи конкурентна предност на глобалниот пазар

Академски назив:

 • Дипломиран по Хотелско-ресторански менаџмент
 • Bachelor in Hotel and Restaurant Management

Период:

 • 4 години
 • 240 ЕКТС

Раководител

Детална студиска програма

Семестар 1

Код Назив Задолжителен / Изборен ЕКТС
ХРМ101 Основи на право со туристичко право З 8
ХРМ102 Ресторански менаџмент З 8
ХРМ103 Економика на туризам и угостителство З 7
ХРМ104 Странски јазик A 1 З 7

Семестар 2

Код Назив Задолжителен / Изборен ЕКТС
ХРМ201 Хотелиерство З 7
ХРМ202 Техники на послужување З 7
ХРМ203 Психологија во туризам и угостителство З 7
ХРМ2ХХ Изборен предмет И 6
  Практична работа З 3

Социологија

Економика на претпријатија

Економика на претпријатија

Принципи на управување со ризик

Економија

Семестар 3

Код Назив Задолжителен / Изборен ЕКТС
ХРМ301 Менаџмент во туризмот и
угостителството
З 8
ХРМ302 Познавање на стока со наука за исхрана З 7
ХРМ303 Основи на готварство З 7
ХРМ304 Странски јазик А2 З 8

Семестар 4

Код Назив Задолжителен / Изборен ЕКТС
ХРМ401 Нутрицизам З 7
ХРМ402 Маркетинг З 7
ХРМ403 Промотивни активности во туризмот З 7
ХРМ4ХХ Изборен предмет И 6
  Практична работа З 3

Принципи на јавната администрација

Безбедност во туризмот

Менаџмент на човечки ресурси во туризам и угостителство

Основи на менаџмент

Национална кујна

Банкарско работење

Комуникации во туризмот

Семестар 5

Код Назив Задолжителен / Изборен ЕКТС
ХРМ5ХХ Изборен предмет И 6
ХРМ5ХХ Изборен предмет И 6
ХРМ5ХХ Изборен предмет И 6
ХРМ5ХХ Изборен предмет И 6
ХРМ5ХХ Изборен предмет И 6

Претприемништво

Основи на туризмот

Социологија на туризмот

Стандардизација во туризам и угостителство

Културно наследство

Бизнис операциони истражувања

Бизнис математика

Бизнис информатика

Логистички системи

Статистика

Храна и култура

Деловно комуницирање

Канали на продажба

Маркетинг истражување

Договори во меѓународниот промет

Одржлив развој на туризмот

Психологија на исхрана

Сообраќај во туризмот

Организирање на конгреси и средби

Стратегиски менаџмент

Туристичка дестинација

Економика на европски интеграции

Управувачко сметководство

Енологија

Инвестиционен менаџмент

Агенциско работење

Финансиски пазари и институции

Осигурување во туризмот и угостителството

Методи за испитување на квалитет на храна и пијалоци

Информациски и комуникациски технологии

Семестар 6

Код Назив Задолжителен / Изборен ЕКТС
ХРМ601 Менаџмент информациони системи во угостителството З 7
ХРМ602 Бар и барско работење З 7
ХРМ603 Анимации во туризмот З 7
ХРМ6ХХ Изборен предмет И 6
  Практична работа З 3

Сензорна анализа на храна

Меѓународен бизнис

Туристичка географија

Животна средина и туризам

Меѓународен менаџмент

Контролинг

Семестар 7

Код Назив Задолжителен / Изборен ЕКТС
ХРМ701 Деловно планирање во услужен сектор З 7
ХРМ702 Странски јазик Б З 7
ХРМ703 Сметководство З 7
ХРМ7ХХ Изборен предмет И 6
  Практична работа З 3

Организациско учење

Гастрономски туризам

Економија на Македонија

Гастрономски туризам

Валоризација на туристички ресурси

Управно право

Корпоративно финансиско управување

Деловно право

Уставно право

Странски јазик Б

Странски јазик 3

Социјална патологија

Стратегии на интегрирано пазарно комуницирање

Семестар 8

Код Назив Задолжителен / Изборен ЕКТС
ХРМ801 Пекарство и слаткарство З 6
ХРМ8ХХ Изборен предмет И 6
ХРМ8ХХ Изборен предмет И 6
ХРМ8ХХ Изборен предмет И 6
ХРМ802 Дипломска работа З 6

Економија на развој

Диететика

Здравствен туризам

Финансиски менаџмент

Патнички агенции

Хотелски инженеринг

Односи со јавност

Облигационо право

Политика на развој на туризмот

Трговско право

Техники на мерење на ефикасноста на пропагандата

Менаџмент на знаење

Странски јазик 4

Осигурување во земјоделството

Можности за кариера

Со нашата диплома по хотелско ресторански менаџмент, ќе отворите свет на возбудливи можности за кариера. Постојат четири клучни области каде што вашата диплома може да ве води:

 • Менаџмент на хотели: Дипломираните можат да ја продолжат кариерата како менаџери на хотели, надгледувајќи ги сите аспекти на хотелските операции, вклучувајќи гостински услуги, управување со персоналот, генерирање на приходи и обезбедување исклучителни искуства на гостите. Тие играат клучна улога во одржувањето на високи стандарди и профитабилност за хотели од различни големини.
 • Менаџмент на ресторани: Со силна основа во операциите на рестораните и управувањето со услуги, дипломираните можат да се развиваат како менаџери на ресторани. Тие се одговорни за обезбедување на непречено работење на рестораните, управување со персоналот, надгледување на процесите во рестораните и имплементација на стратегии за зајакнување на задоволството на клиентите.
 • Планирање настани: Дипломираните можат да се занимаваат со организирање и координирање на различни видови настани, вклучувајќи конференции, свадби и корпоративни настани. Тие се справуваат со логистиката, менаџментот на операциите, буџетот и обезбедуваат незаборавно искуство за клиентите.
 • Консултант за угостителство: Програмата ги опремува студентите со знаење и вештини за работа како консултанти за угостителство, обезбедувајќи експертски совети за хотели, ресторани и други угостителски бизниси. Тие ги анализираат операциите, идентификуваат области за подобрување, развиваат стратегии и им помагаат на бизнисите да ја зајакнат ефикасноста, задоволството на клиентите и профитабилноста.

Ова се само неколку од возбудливите патеки за кариера што ве очекуваат со дипломата по хотелско ресторански менаџмент. Можностите се бескрајни, а вашата диплома ќе ги отвори вратите за исполнето професионално патување.