Студиска програма: Гастрономија и прехранбена технологија

 • Вклучете се на заедничката студиска програма со Факултетот за биотехнички науки Битола

 • Подигнете ја вашата страст кон гастрономијата и прехранбена технологијата на следното ниво со нашата магистерска програма, дизајнирана да ги продлабочи вашите знаења и експертиза во динамичната област на кулинарските практики и науката за храна

 • Надоградете се во науката за гастрономијата, истражувајќи ги најновите напредоци во технологијата за храна, кулинарските иновации и нутриционистичките науки

 • Заедничката програма ги комбинира теоретските основи со практични апликации, овозможувајќи ви да ги анализирате појавите во реалниот свет, да се вклучите во различни проекти и да развиете иновативни решенија за справување со предизвиците со кои денес се соочува туристичката индустрија

Академски назив:

 • Магистер по гастрономија и прехранбена технологија

 • Master in Gastronomy and Food Technology

Период:

 • 1 година
 • 60 ЕКТС

Раководител

Детална студиска програма

Семестар 9

Код Назив Задолжителен / Изборен ЕКТС
ФТУ-ФБН ГПТЗ101 ГОТВАРСКИ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ З 10
ФТУ-ФБН ГПТЗ102 МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСПИТУВАЊЕ НА НУТРИТИВНИОТ СТАТУС З 10
ФТУ-ФБН ГПТ1XX Изборен предмет И 5
ФТУ-ФБН  ГПТ1XX Изборен предмет И 5
Гастрономска географија
Управување со синџирот на снабдување со храна
Вештини и стратегии на преговарање
Стандардизација во угостителство
Јазични стандарди во угостителската понуда
Менаџмент сметководство
Управување со продажба на услуги
Хемиска безбедност на храна
Биолошка безбедност на храна
Одбрани поглавја од аквакултура и апикултура
Машини, опрема и пакување на храна

Семестар 10

Код Назив Задолжителен / Изборен ЕКТС
ФТУ-ФБН ГПТЗ201 СОВРЕМЕНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРЕРАБОТКА НА МЛЕКО З 8
ФТУ-ФБН ГПТЗ202 СОВРЕМЕНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРЕРАБОТКА НА МЕСО, РИБИ И ЈАЈЦА З 7
ФТУ-ФБН ГПТ2XX Изборен предмет И 5
Магистерски труд З 10
Микроструктура на храна
Сензорна анализа на храна
Системи за управување со квалитетот на храната
Менаџмент на човечки ресурси
Осигурување во угостителството
Гастрономски настани
Проектен менаџмент
Правна регулатива во угостителството
Одржливост во угостителската индустрија

Можности за кариера

Со нашата мастер диплома по гастрономија и прехранбена технологија, ќе отворите свет на возбудливи можности за кариера. Постојат четири клучни области каде што вашата диплома може да ве води:

 • Специјалист за развој на прехранбени производи: Магистрираните можат да се занимаваат со кариера како специјалисти за развој на прехранбени производи, кои работат во компании за производство на храна или истражувачки институции. Тие го користат своето знаење за гастрономијата и технологијата на храна за да создадат иновативни прехранбени производи, да спроведат сензорни проценки и да обезбедат развој на безбедни и висококвалитетни прехранбени продукти.
 • Истражувач во кулинарството: Со напредна експертиза во гастрономијата и прехранбената технологија, магистрираните можат да работат како кулинарски истражувачи, истражувајќи кулинарски трендови, експериментирајќи со нови состојки и техники, и придонесувајќи за развојот на нови кулинарски концепти и практики.
 • Специјалист за обезбедување на квалитет: Магистрите можат да се развиваат како специјалисти за обезбедување на квалитет, осигурувајќи се дека прехранбените производи ги исполнуваат индустриските стандарди, регулативи и очекувања на потрошувачите. Тие воспоставуваат протоколи за контрола на квалитетот, спроведуваат инспекции и спроведуваат мерки за безбедност на храната за да се гарантира највисоко ниво на квалитет и безбедност на производите.
 • Консултант за прехранбена технологија: Со големо познавање на гастрономијата и технологијата на храна, магистрите можат да работат како консултанти, обезбедувајќи експертски совети за бизниси со храна, ресторани и кулинарски објекти. Тие нудат насоки за безбедноста на храната, производствените процеси, кулинарските иновации и имплементацијата на напредни технологии за храна за зајакнување на ефикасноста и профитабилноста.

Ова се само неколку од возбудливите патеки за кариера што ве очекуваат со мастер дипломата по гастрономија и прехранбена технологија. Можностите се бескрајни, а вашата диплома ќе ги отвори вратите за исполнето професионално патување.