септември 2020

Испитите кај проф. Д-р Ивица Смиљковски ќе се одржат на ден 22.09.2020 (вторник) и тоа: Транспорт и осигурување во меѓународна трговија, Неживотно осигурување и Даночно работење во 12 часот Фискален систем во 14 часот...

Прелиминарна ранг листа - Втор уписен рок 2020-Study program for Customs and Freight - Forwarding - English - Државна квота Прелиминарна ранг листа - Втор уписен рок 2020-Студиска програма за гастрономија - Вонредни Прелиминарна ранг листа - Втор уписен рок 2020-Студиска програма за гастрономија - Државна квота Прелиминарна...