Испитите по предметот Француски јазик на сите насоки ќе се одржат на 11.02.2021 година во 11.30 часот.