Финансискиот Универзитет објави конкурс за олимписките игри од областа на знаење по осигурување. Заинтересираните студенти за подетални информации можат да се обратат до Проф. Климе Попоски.
We invite your students to take part in International Insurers’ Competition 2021!!!! Necessary: 1. Fill out the registration form (attached) 2. Complete the task of the first round (essay). Send the files to ins-olimp@fa.ru or lskrutova@fa.ru
More information www.fa.ru/org/dep/sesf/mos-en/Pages/Home.aspx
GOOD LUCK!!