Сите испити кај проф. Д-р Ивица Смиљковски закажани на ден 01.02.2021 година во 10 часот, се одложуваат за во 14 часот истиот ден.