Испитите кај проф д-р Пеце Николовски ќе се одржат на 1.2 .2021 година (понеделник) во 10 часот.