Проф. д-р Катерина Ангелевска – Најдеска

Редовен Професор

katerina.angelevska@uklo.edu.mk

ПРИЕМНИ ДЕНОВИ

Вторник 11-13 часот

Среда 11-13 часот