Проф. д-р Мирјана Секуловска

Редовен Професор

Кадар

Почитувани студенти,

Кога сакате да остварите електронска комуникација со Проф.д-р Мирјана Секуловска ќе Ве молиме во делот “Cc” од електронската порака да го внесувате mail -от на асс.м-р Елена Ќосеска (elena_koseska@live.com).
Исто така ова важи и за обратна комуникација т.е. кога  се обраќате до асс.м-р Елена Ќосеска во делот “Cc” од  електронската порака Ве молиме да го внесувате mail – от на Проф.д-р Мирјана Секуловска.
Ви благодариме на соработката !