Проф. д-р Пере Аслимоски

Редовен Професор

pere.aslimoski@uklo.edu.mk

ПРИЕМНИ ДЕНОВИ

Четврток 11-13 часот

Консултации со претходно договарање: Вторник и Петок