Проф. д-р Татјана Димоска

Редовен Професор

tatjana.dimoska@uklo.edu.mk

ПРИЕМНИ ДЕНОВИ

Вторник 10-12 часот

Четврток 15-17 часот