Почитувани студенти,
Вториот поправен колоквиум по предметот Логистички системи ќе се одржи на денот на испитот и тоа: Четврток (11.02.2021) во 10:00 часот.
Предметен професор: Проф.д-р Мирјана Секуловска