Испитите кај проф. Лариса Василеска ќе се одржат на 11.02.2021 во 12 часот. Предметен наставник Доц. Д-р Лариса Василеска