Предавањата по предметот Финансиски менаџмент кај Проф. Д-р Климе Попоски ќе се одржат на ден *26.02.2021 (петок)* во *12**15 **часот.*