Известување: првиот колоквиум по предметот Меѓународна трговија ќе се одржи на ден 05.04.2021 (понеделник) во 11 часот.
Проф.д-р Јованка Билјан