Се информираат студентите и професорите на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид, дека врз основа на Одлука на Владата на Република Северна Македонија, се одложуваат сите настани кои биле планирани на факултетот со физичко присуство како: настава, колоквиуми, испити и други настани во термини од 07.04.2021 до 20.04.2021.

Дополнителни информации за одржување на настава, полагање на колоквиуми, испити и други настани студентите ќе бидат инфомирани дополнително од страна на службите на  Факултетот за туризам и угостителство – Охрид.