Поправниот прв колоквиум по предметот Меѓународна трговија ќе се одржи на 06.05.2021 год (четврток) во 11часот. Проф. д-р Јованка Билјан