Им се соопштува на студентите кои го слушаат предметот ХРАНА И КУЛТУРА во летниот семестар на академската 2020/21 година, дека ПРВИОТ КОЛОКВИУМ се закажува за ден 05.05.2021 во 12:00 часот. Колоквиумот ќе се одржи со физичко присуство во просториите на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид
Охрид, 29.04.2021 Предметен натавник: Доц. Д-р Михаел Ристески