Им се соопштува на студентите дека испитот по предметот ГАСТРОНОМСКИ ТУРИЗАМ наместо на ден 11.05.2021 ќе се одржи на ден 13.05.2021 со почеток во 12:00 часот
Охрид 06.05.2021 Предметен наставник: Доц. Д-р Михаел Ристески