Сите испити кој проф. Лариса Василеска ќе се одржат на 14.06.2021 во 10 часот.
Предметен наставник
Доц. Д-р Лариса Василеска