Се известуваат сите студенти дека испитите кај Проф. Д-р Љупчо Кеверески закажани на 17.06.2021 во 10 часот, се одложуваат за истиот ден во 12 часот.