Студентите кои ги положија предметите кои ги слушаа овој семестар, ќе може оцена да земат на ден 21.06 (понеделник) во 10 часот.
Со почит, проф. д-р Лидија Симонческа