Почитувани студенти,
Ве известуваме дека на денот на испитот во Јунска сесија , прва декада (30.06.2021), студентите кои имаат изработено семинарски турдови истите ќе треба да ги презентираат.

Проф.д-р Ангела Паскуале,
Охрид, 16.06.2021