Сите испити кај Проф. Д-р Ивица Смиљковски закажани на ден 23.06.2021 година, се одложуваат за на ден 26.06.2021 (сабота) во 12 часот.