Сите испити кај проф. Д-р Вера Караџова кои се закажани во 10 часот на 14.07.2021 година се одложуваат за во 12 часот истиот ден.