Сите истипи кај Проф.д-р Ивица Смиљковски закажани на ден 15.07.2021 година ќе се одржат во 12 часот истиот ден.