Поправен втор колоквиум по предметот ЦАРИНСКИ СИСТЕМ И ПОЛИТИКА ќе се полага на 29.09.2021 во 10 часот.
Предметен наставник Проф.д-р Јованка Билјан