Испитите на II циклус студии се одлагаат и ќе се полага на 29.09.2021 во 10 часот. Проф. д-р Јованка Билјан