Им се соопштува на сите студенти кои го слушаат предметот *ОСНОВИ НА ТУРИЗАМ* во зимскиот семестар на академската 2021/22 година дека првото воведно предавање ќе се одржи со физичко присуство во просториите на ФТУ на ден 08.10.2021 – ПЕТОК со почеток во 09:00 часот. Се молат да дојдат сите студенти бидејќи ќе се договара начинот на одвивање на следните предавања.

Охрид, 05.10.2021
Предметен наставник: Доц. Д-р Михаел Ристески