Почитувани студенти,
Ве известуваме дека за предметите кои се со online настава ќе добиедте покани од предметниот професор на email адресите кои ви се оставени во iKnow системот за време на пријавување и запишување на факултет. Предметите кои се со физичко присуство ќе се реализираат според дадениот распоред. ftu.uklo.edu.mk/raspored-2021-2022/
Со почит, ФТУ