Предавањето по предметот Вовед во осигурување кај Проф. Д-р Климе Попоски ќе се одржи на ден 21.10.2021година (четврток) во 12:30 часот.