Д-р Климент Наумов, доцент на факултетот за туризам и угостителство гостуваше во програмата на студентското универзитетско радио UKLO FM. За време на едночасовната емисија посветена на департманот по гастрономија тој даде експозе за успесите и достигнувањата на оваа студиска програма, новитетите во кабинетот по гастрономија и гостувањата на познатите кулинари.
линк до аудио снимката Studentski parlament 302 za 26 10 2021 Kliment … <drive.google.com/file/d/1cuT0apYSPiMdKm9Afbcb-DRwBdqoHH1H/view?usp=drive_web>