Се известуваат студентите дека Првиот Колквиум по предметите Уставно Право и Односи со јавност ке се одржи на 27.11.2021 година во 10 часот